Đồng Hành Mới

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Trên con đường ngao du giang hồ, Đồng Hành là hệ thống không thể thiếu của mỗi cao thủ. Sở hữu được những Đồng Hành tốt, đại hiệp có thể dễ dàng nâng cao sức mạnh, đủ sức chinh phục những thử thách cam go nhất.

Từ phiên bản Quyết Đấu Đỉnh Phong, Kiếm Thế Mobile sẽ ra mắt thêm một số Đồng Hành mạnh mẽ mới, đồng thời mở hệ thống nâng cấp trang bị Đồng Hành mới. Thông tin chi tiết như sau:

Đồng Hành Mới

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 24/10/2019.
 • Nhất Trần Đại Sư và Nguyên Tinh Tử.
 • Tín vật của Đồng Hành Nhất Trần Đại Sư có thể nhận từ BXH Thi Đấu Môn Phái đối với máy chủ mở 144 ngày trở xuống.
 • Sau khi máy chủ mở 145 ngày, người chơi có thể nhận được tín vật này thông qua đổi 3 Bích Nguyện Noãn Ngọc tại Tiệm Ngộ Đạo-Tiệm Noãn Ngọc của NPC Âu Dương Dã tại thành Lâm An.
 • Tín vật của đồng hành [Nguyên Tinh Tử] có thể nhận từ hoạt động Bảo Thông Cầu Phúc.
 • Khi Nhất Trần Đại Sư xuất trận cùng Nguyên Tinh Tử sẽ kích hoạt kỹ năng Duyên phận [Đạo Thích]: Sinh lực dưới 30%, bị đánh sẽ nhận hộ thuẫn 30% sinh lực duy trì 5 giây. Nếu thuẫn không vỡ, kết thúc sẽ hồi 30% sinh lực, nếu bị vỡ sẽ gây choáng mục tiêu xung quanh 2 giây, 150 giây kích hoạt 1 lần.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

 • Đoàn Mộ Thành và Đoàn Thanh Thanh.
 • Đoàn Mộ Thành và Đoàn Thanh Thanh chỉ có thể chiêu mộ thông qua tín vật đồng hành [Đại Lý Tương Ấn] và [Mộng Trần Hoa Trúc].
 • [Đại Lý Tương Ấn] của đồng hành [Đoàn Mộ Thành] nhận từ BXH Thi Đấu Môn Phái sau khi máy chủ mở 145 ngày.
 • [Mộng Trần Hoa Chúc] nhận từ hoạt động hạn giờ BXH Bảo Thông Cầu Phúc.
 • Đoàn Mộ Thành và Đoàn Thanh Thanh xuất trận cùng nhau sẽ kích hoạt kỹ năng Duyên phận [Cựu Nhật Nghê Hồng]: Sinh lực dưới 1% sẽ nhận hộ thuẫn bằng 10% sinh lực. Tăng 10% sát thương, 20% hút sinh lực, 6% hóa kình, nếu 3 giây không chiến đấu thì hiệu quả sẽ mất. Tối đa 150 giây kích hoạt 1 lần, không thể dùng chung với kỹ năng [Chính đạo] của cặp đồng hành [Long Ngũ] và [Độc Cô Kiếm].

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Nâng cấp trang bị Đồng Hành

 • Trang bị đồng hành bổ sung thêm 2 vị trí Giày và Quần, cần tốn 2 Bích Nguyệt Noãn Ngọc để mở khóa vị trí mới.

Kiếm Thế Mobile

 • Đồng Hành Khố (quần) và Đồng Hành Ngoa (giày) có thể nhận từ Tung Hoành Hạp-Huyền. Tung Hoành Hạp-Huyền có thể nhận từ hoạt động Bạch Hổ Đường hoặc nhận từ mở hộp Tung Hoành Hạp.
 • Máy chủ mở từ 15-100 ngày có thể nhận Tung Hoành Hạp-Thiên thông qua hoạt động Bạch Hổ Đường, mở Tung Hoành Hạ-Thiên có thể nhận Vũ Khí hoặc Áo Đồng Hành.
 • Đối với máy chủ mở từ 101-130 ngày, người chơi có thể nhận Tung Hoành Hạp-Thiên, Tung Hoành Hạp-Địa thông qua hoạt động Bạch Hổ Đường, mở Tung Hoành Hạp-Địa có thể nhận Dây Chuyền hoặc Nhẫn Đồng Hành. Ngoài ra, có thể sử dụng Bích Nguyệt Noãn Ngọc để mở khóa vị trí trang bị Nhẫn và Dây Chuyền của Đồng Hành.
 • Đối với những máy chủ mở 131 ngày trở về sau, người chơi có thể dùng Bích Nguyệt Noãn Ngọc để mở khóa vị trí trang bị Quần và Giày. Tham gia Bạch Hổ Đường sẽ nhận được Tung Hoành Hạp-Thiên, Tung Hoành Hap-Địa, Tung Hoành Hạp-Huyền. Mở Tung Hoành Hạp-Huyền có thể nhận được Quần hoặc Giày Đồng Hành.

Kiếm Thế Mobile