Sức Mạnh Mới

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Nhằm giúp quý đại hiệp có thêm cơ hội nâng tầm công lực, từ phiên bản Quyết Đấu Đỉnh Phong, hệ thống trang bị, Ấn, Kinh Mạch sẽ được bổ sung thêm nhiều nội dung mới, cụ thể như sau:

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 24/10/2019.

Trang bị & tôi luyện

 • Sau khi cập nhật phiên bản mới, cửa hàng Lưu Li sẽ mở bán thêm trang bị cam cấp 120.
 • Thêm mới tôi luyện trang bị cấp 200.
 • Người chơi có thể tôi luyện trang bị trang bị 120 thành trang bị 200 bằng [Thiên Quân Huỳnh Thạch] hoặc [Thiên Quân Huỳnh Ngọc] tại giao diện Túi-Chế tác-Tôi luyện.
 • Thuộc  tính tẩy luyện sẽ là ngẫu nhiên và thuộc tính cơ bản của trang bị 200 mới sau khi tôi luyện có chỉ số cơ bản gốc cao hơn.
 • Trang bị mới sau khi tôi luyện sẽ không giữ lại tâm quyết, ngẫu nhiên thuộc tính tẩy luyện cộng thêm và thuộc tính bộ.
 • [Thiên Quân Huỳnh Thạch] và [Thiên Quân Huỳnh Ngọc] đều có thể chế tác thông qua nghề sinh hoạt.
 • Quy tắc tôi luyện:
 • Trang bị cam 120 (trang bị gốc) + trang bị vàng 120 + Thiên Quân Huỳnh Thạch = Trang bị cam/vàng 200.
 • Trang bị vàng 120 (trang bị gốc) + trang bị vàng 120 + Thiên Quân Huỳnh Ngọc = Trang bị vàng 200.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Kinh Mạch Tầng 2

 • Hệ thống kinh mạch thêm mới tụ hợp Khí Hải tầng 2.
 • Sau khi Khí Hải tầng 1 được kích hoạt toàn bộ có thể tiến hành tụ khí lần 2.
 • Khí Hải tụ hợp lần 2 có thể luyện khí dòng 2 để tăng thêm thuộc tính luyện khí.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Nâng cấp Ấn

 • Mở rộng giới hạn ấn lên bậc 3. Mỗi lần tiêu hao 3 Triệt Ngọc Thạch tăng bậc.
 • Phụ ma ấn mở cấp cường hóa từ cấp 5 lên cấp 10.
 • Bày bán vật phẩm mới Quy Ngọc Tạc-Lv 4 tại Tiệm Gia Tộc, sử dụng sẽ giúp tăng 30% thuộc tính Huyền Ngọc.

Kiếm Thế Mobile

Thần Hài

 • Hệ thống thần khí thêm mới vị trí Giày – Thần Hài.

Kiếm Thế Mobile

 • Người chơi dùng 10 Giảo Nguyệt Tinh Phách để đổi Thần Hài tại NPC Âu Dương Dã tại thành Lâm An.

Kiếm Thế Mobile

 • Người chơi có thể nhận được [Rương Giảo Nguyệt] thông qua hoạt động [Thi Đấu Môn Phái], dựa vào thứ hạng thi đấu, sau khi mở rương có tỷ lệ nhận được [Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách].
 • Lưu ý: [Rương Giảo Nguyệt Tinh Phách] có 2 hình thức mở. Nếu mở trực tiếp (không tốn phí) có thể nhận thưởng thường (sẽ không nhận được Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách). Dùng 200 Nguyên Bảo mở hào hoa thì số lượng nguyện liệu nhận được sẽ tăng thêm đồng thời có tỷ lệ nhận được Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách.

Kiếm Thế Mobile

 • Dùng 10 Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách có thể ghép trong giao diện Túi – Chế tạo thành 1 Giảo Nguyệt Tinh Phách.
 • Khi mặc trang bị Thần Hài sẽ kích hoạt thuộc tính Ảo Hóa: Tính theo bộ +1.
 • Thần Hài có thể tiến hành tôi luyện để tăng cấp, mỗi lần tôi luyện tiêu hao 1 Mảnh Huy Nhật Tinh Phách + 3 trang bị vàng 75 + 3 trang bị cam 75. Thần Hài không thể đúc lại.

Kiếm Thế Mobile