Thú Cưng Mới

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Song hành cùng các tính năng mới, phiên bản Quyết Đấu Đỉnh Phong cũng sẽ ra mắt lần lượt những thú cưng mới hết sức dễ thương và cũng cực kỳ mạnh mẽ, kèm theo đó là việc nâng cấp thêm hệ thống thú cưng hiện có, cho phép thú cưng kết thành trận pháp hỗ trợ sức mạnh cho nhân vật...

Thú cưng mới Ngân Nguyệt La Sát

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 24/10/2019.
 • Thú cưng mới Ngân Nguyệt La Sát với hiệu ứng ngoại quan đặc biệt, phẩm chất cam bẩm sinh, có thuộc tính tư chất cao hơn các thú cưng khác. Khi nhận chắc chắn mang thuộc tính bị động [Đồng Tâm].

Kiếm Thế Mobile

 • Chi tiết kỹ năng của Ngân Nguyệt La Sát gồm có:
  • Đồng Tâm: Kỹ năng bị động, giảm miễn 8% sát thương chủ nhân phải chịu.
  • Vân Khai Nguyệt Minh: Kỹ năng thức tỉnh. Khi kỹ năng đạt cấp tối đa gây cho mục tiêu trong phạm vi 8m 5000% sát thương cơ bản và giảm sát thương 15%, duy trì 5 giây.
  • Thiên Hồ Bái Nguyệt: Kỹ năng tấn công. Khi kỹ năng đạt cấp tối đa, tạo 1500% sát thương cơ bản cho mục tiêu xung quanh.

Kiếm Thế Mobile

 • Ngân Nguyệt La Sát có thể nhận được khi quay chuông vàng hoặc dùng Thiên Linh Hoa để đổi tại cửa hàng Thiên Linh Các (trong giao diện Kết Duyên Đồng Hành).

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Lục Hợp Trận Pháp

 • Người chơi có thể thông qua Trận Pháp Thủ Hộ (Lục Hợp Trận Pháp) để tăng thuộc tính nhân vật. Trận Pháp Thủ Hộ được tạo thành từ Trận Môn và Trận Nhãn.
 • Trận Môn:
 • Người chơi có thể cho thú cưng ra trận kích hoạt Trận Môn, Trận Môn chuyển hóa thuộc tính thú cưng ra trận thành thuộc tính nhân vật theo tỉ lệ nhất định.
 • Thú cưng đang xuất chiến, thám hiểm cũng có thể ra trận trong Trận Môn, thú cưng ra trận không thể bị dung hợp.

Kiếm Thế Mobile

 • Trận Nhãn:
 • Trận Nhãn có thể khảm Linh Ngọc để tăng thuộc tính nhân vật. Linh Ngọc nhận từ mở Ngọc Thô Côn Lôn Sơn trong hoạt động Hành Đạo Thư.
 • Thuộc tính Linh Ngọc của Trận Nhãn chia làm 2 phần:
  • Thuộc tính tự có: Sau khi khảm Linh Ngọc trực tiếp nhận thuộc tính tăng tương ứng. Phẩm chất Linh Ngọc của Trận Nhãn khác nhau, thuộc tính tự có cũng khác nhau.
  • Thuộc tính Linh Khí: Sau khi khảm Linh Ngọc có thể tụ hợp Linh Khí mở khóa thuộc tính Linh Khí của Linh Ngọc và nhận thuộc tính tăng tương ứng.

Kiếm Thế Mobile

 • Linh Khí:
 • Trận Nhãn sau khi khảm Linh Ngọc, thú cưng ra trận Trận Môn có thể tụ hợp Linh Khí cho trận pháp, căn cứ tổng điểm Linh Khí của trận pháp, nhân vật nhận thuộc tính tăng.
 • Phẩm chất Linh Ngọc càng cao, điều kiện tụ hợp Linh Khí càng cao, thuộc tính nhận càng tốt.
 • Linh Ngọc khác nhau thì thuộc tính Linh Khí khác nhau.
 • Linh Ngọc dư có thể vào chế tạo đạo cụ để rã thành Trưởng Thành Đơn-Sơ, Trưởng Thành Đơn-Cao.

Kiếm Thế Mobile
Nâng Cấp Hệ Thống Thú Cưng

Tạo lại thú cưng

 • Thêm mới tính năng Tạo lại thú cưng để nhận Trưởng Thành Đơn-Sơ. Vào giao diện thú cưng > Tăng Cấp > Tạo lại.
 • Tạo lại-Thường: miễn phí sẽ hoàn trả 30% Trưởng Thành Đơn-Sơ.
 • Tạo lại-Cao: Tiêu hao Nguyên Bảo (ưu tiên Nguyên Bảo khóa), hoàn trả 50% Trưởng Thành Đơn-Sơ.
 • Lưu ý: Thú cưng đang xuất chiến/thám hiểm/bảo hộ không thể tạo lại.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Tẩy luyện tư chất

 • Người chơi có thể dùng Ngưng Thần Tán tại giao diện Thú Cưng – Tư Chất để tẩy luyện tư chất thú cưng.
 • Sau khi tẩy luyện người chơi có thể quyết định bảo lưu hoặc hủy bỏ tư chất mới được tẩy luyện.
 • Ngưng Thần Tán có thể nhận từ hoạt động Thú Cưng Thám Hiểm.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Ưu hóa kỹ năng thú cưng

 • Tối ưu cơ chế dung hợp tăng cấp kỹ năng:
 • Tại giao diện kỹ năng của thú cưng, thêm mới tính năng có thể dung hợp cùng lúc nhiều thú cưng cùng phẩm chất.
 • Thú cưng xuất chiến/thám hiểm/bảo hộ/khóa không thể bị dung hợp.

Kiếm Thế Mobile

 • Thêm cơ chế hoán đổi kỹ năng:
 • Kỹ năng thiên phú hoặc kỹ năng thường của thú cưng có thể được thay thế bởi Sách Kỹ Năng. Tùy thuộc vào loại kỹ năng sẽ sử dụng Sách Kỹ Năng tương ứng, cùng 1 thú cưng tối đa chỉ được 1 kỹ năng thiên phú.
 • Khi tiến hành hoán đổi kỹ năng, có thể nhấn chọn có sử dụng [Thanh Tâm Đơn], nếu kết quả thay đổi không muốn lưu thì Sách Kỹ Năng và [Thanh Tâm Đơn] bị tiêu hao, mà kỹ năng hiện tại của Đồng hành sẽ không bị thay thế.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

 • Sách kỹ năng thú cưng có thể nhận bằng 2 cách, tiễn biệt thú cưng hoặc dùng [Tinh Túy] đổi tại cửa hàng Tinh Túy tại thành Lâm An.
 • [Tinh Túy] có thể nhận từ tiễn biệt thú cưng hoặc rã Sách Kỹ Năng. Sách Kỹ Năng tại cửa hàng Tinh túy sẽ được tự động tạo mới sau 12 tiếng hoặc người chơi có thể dùng Nguyên Bảo để chủ động tạo mới cửa hàng (tối đa 10 lần/ngày).

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Ưu hóa tình nghĩa thú cưng

 • Thêm cơ chế tương tác tăng tình nghia:
 • Thêm mới hoạt động tương tác để tăng thân mật thú cưng bằng cách tắm rửa hoặc vỗ tay với thú cưng tại giao diện Thú cưng – Tình nghĩa.

Kiếm Thế Mobile

 • Thêm hệ thống tiễn biệt thú cưng:
 • Tại giao diện thú cưng chọn Tình Nghĩa – Duyên Tận có thể tiến hành tiễn biệt thú cưng. Thú cưng được chọn tiễn biệt sẽ bị xóa khỏi danh sách.
 • Thú cưng đang xuất chiến/bảo hộ/thám hiểm/khóa sẽ không thể bị tiễn biệt.
 • Tiễn biệt có 2 phương thức: Tiễn biệt-Tín vật và Tiễn biệt.
  • Tiễn biệt: không tiêu hao vât phẩm, dựa vào phẩm chất của thú cưng sẽ hoàn trả Trưởng Thành Đơn-Sơ tương ứng, mỗi thú cưng phẩm chất Cam sẽ nhận thêm 1 Lục Lạc Diêu Kim khi tiễn biệt.
  • Tiễn biệt-Tín vật: Tiêu hao vật phẩm [Hộp Tiện Lợi], sau khi tiễn biệt sẽ không hoàn trả Trưởng Thành Đơn-Sơ mà sẽ có tỷ lệ ra [Sách Kỹ Năng] hoặc [Tinh Túy].

Kiếm Thế Mobile

 • Vật phẩm [Hộp Tiện Lợi] có thể mua ở Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, dùng vật phẩm này để tiễn biệt [Tinh Túy] nhận được sẽ là khóa. Nếu [Hộp Tiện Lợi] là không khóa thì [Sách Kỹ Năng] nhận được sau tiễn biệt cũng không khóa.

Kiếm Thế Mobile