Hướng dẫn

Khám phá bộ kỹ năng phái Thiên Nhẫn

Thiên Nhẫn Giáo vốn xuất thân từ tộc người ở Tây Bắc, tên gốc là Ngũ Sắc Giáo. Cảnh giới cao nhất của võ học Thiên Nhẫn chính là hòa nhập vào đất trời thiên nhiên. Để tử Thiên Nhẫn đặc biệt lạnh lùng, hành động nhanh gọn, tuyệt kỹ thích sát thần tốc, hành tung vô ảnh vô hình, vô tông vô tích.

 • Điểm mạnh: Thân pháp và bộ kỹ năng khống chế rất linh hoạt, cơ động, vừa thoắc ẩn thoắc hiện xuất chiêu thần tốc khiến kẻ địch không kịp phản ứng, vừa dịch chuyển né tránh được sát thương.
 • Điểm yếu: Sinh lực rất thấp, khả năng hỗ trợ đồng đội không tốt. Kỹ năng khá phức tạp, đòi hỏi thao tác điều khiển phải thuần thục.

Ngoài 2 kỹ năng cơ bản ban đầu, Thiên Nhẫn có 7 bộ kỹ năng khác nhau, mỗi bộ kỹ năng phân chia thành 3 kỳ huyệt với hiệu quả cũng khác biệt. Cùng lúc, nhân vật chỉ có thể sử dụng chiêu cơ bản cùng 4 bộ kỹ năng khác nhau. Chi tiết như sau:

Kỹ năng cơ bản

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Tâm Hồn Tần
 • Tâm pháp nhập môn của Thiên Nhẫn, 3% sát thương gây ra sẽ chuyển thành sinh lực hồi phục cho bản thân.
 • Nếu chiêu thức sát thương chỉ trúng 1 mục tiêu, sát thương tạo ra sẽ tăng thêm 5%.
ktm
 • Tên kỹ năng: Dẫn Linh Nhẫn
 • Bị động: Thi triển Dẫn Linh Nhẫn tiến tới mục tiêu trong tầm 4m. Mỗi lần thi triển kỹ năng khác sẽ nhận được hiệu quả Dẫn Linh, khiến cự li tiến tới của Dẫn Linh Nhẫn kế tiếp tăng lên 12m.
 • Chủ động: Tấn công 4 tần, mỗi tầng lần lượt khiến mục tiêu trong 12m chịu sát thương tăng dần, bản thân hồi 5 điểm Tâm Hỏa, Hồn Hỏa.

Kỹ năng Phi Hồng Ảnh

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Cô Hồng
 • Tốn 30 điểm Tâm Hỏa, tấn công mục tiêu trong phạm vi 12m, khiến mục tiêu chịu sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Phá Trúc
 • Tốn 30 điểm Hồn Hỏa, bất ngờ xuất hiện trước mục tiêu trong phạm vi 12m, thi triển loạn đao gây sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Lược Ảnh
 • Hồi phục 50 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa, tấn công 4 lần cùng 1 mục tiêu trong phạm vi 12m gây sát thương lớn.

Kỹ năng Tịnh Thế Hỏa

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Huyết Liên
 • Tốn 30 Tâm Hỏa, liên tục tấn công và khiến mục tiêu trong phạm vi 6m bị hất tung, gây sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Phần Tận
 • Tốn 35 Hồn Hỏa, hủy hiệu quả khống chế bản thân, tạo 4 bánh răng tấn công tứ phía theo đường di chuyển.
ktm
 • Tên kỹ năng: Toàn Hỏa
 • Hồi phục 40 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa, dùng đao liên tục hút mục tiêu trong phạm vi 4m, liên tục tấn công gây sát thương lớn.

Kỹ năng Tống Hồn Lễ

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Liệt Không
 • Tốn 30 Tâm Hỏa, hất tung mục tiêu phía trước, gây sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Trọng Thương
 • Tốn 30 Hồn Hỏa, tấn công mục tiêu 3 lần với sát thương lớn. Đồng thời thi triển 3 cột lửa tạo sát thương khi mục tiêu chạm phải.
ktm
 • Tên kỹ năng: Liên Trảm
 • Hồi phục 40 Tâm Hỏa và Hồn Hỏa, nhảy tới tấn công mục tiêu phía trước, gây sát thương kèm theo hiệu quả Trầm Mặc 3 giây.

Kỹ năng Vãng Sinh Đoạn

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Chiến Hồn
 • Tiêu hao 30 Tâm Hỏa, tấn công nhanh mục tiêu trong 6m với sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Phong Mang
 • Tiêu hao 30 Hồn Hỏa, tấn công hất tung mục tiêu trong 4m, nhảy lên liên tục tấn công từ phía sau, gây sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Luân Nhẫn
 • Hồi phục 40 Tâm Hỏa và Hồn Hỏa, nhảy tới tấn công mục tiêu phía trước trong phạm vi 12m, đồng thời tạo 3 luồng đao khí gây sát thương lên mục tiêu khi chạm phải.

Kỹ năng Sinh Hồn Chuyển

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Hàn Đao
 • Tốn 30 Tâm Hỏa, xuất đao nhanh chóng tấn công mục tiêu gây sát thương lớn và hiệu ứng đánh ngã.
ktm
 • Tên kỹ năng: Dung Kim
 • Tốn 30 Hồn Hỏa, đánh ra 4 luồng đao khí gây nổ, khí mục tiêu trong phạm vi 12m chịu sát thương lớn.
ktm
 • Tên kỹ năng: Song Sát
 • Hồi phục 40 Tâm Hỏa và Hồn Hỏa, đánh ra đao khí khiến mục tiêu chịu sát thương cơ bản và Định Thân 2 giây. Sau đó lướt tới mục tiêu gây thêm sát thương.

Kỹ năng Thoát Hồn Hiện Ảnh

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Ảo Thần
 • Hủy khống chế, rơi vào trạng thái Hồn Ảnh, miễn dịch sát thương, di chuyển tăng 30%, thời gian duy trì hiệu quả Dẫn Linh và năng lượng nhận tăng 100%, duy trì 5 giây. Thi triển lần nữa trong thời gian hiệu quả sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau mục tiêu trong phạm vi 12m, gây sát thương lớn và hồi phục 20 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa.
ktm
 • Tên kỹ năng: Hấp Tinh
 • Hủy khống chế, rơi vào trạng thái Hồn Ảnh, miễn dịch sát thương, di chuyển tăng 30%, mỗi giây hồi 2% sinh lực và 20 điểm Tâm Hỏa, Hồn Hỏa, duy trì 5 giây. Thi triển lần nữa trong thời gian hiệu quả sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau mục tiêu trong phạm vi 12m, gây sát thương lớn và hồi phục 20 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa.
ktm
 • Tên kỹ năng: Quỷ Đao
 • Bị động: Mỗi 10 giây sẽ vào trạng thái Hồn Ảnh 1.5 giây.
 • Chủ động: Giải trừ khống chế, rơi vào trạng thái Hồn Ảnh, miễn dịch sát thương, di chuyển tăng 30%, duy trì 5 giây. Thi triển lần nữa trong thời gian hiệu quả sẽ bất ngờ xuất hiện phía sau mục tiêu trong phạm vi 12m, gây sát thương lớn và hồi phục 20 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa.

Kỹ năng Viêm Long Sát

Hình ảnhMô tả
ktm
 • Tên kỹ năng: Dược Vân
 • Hồi 40 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa, dùng song đao vạch ra khu vực phạm vi 8m, mỗi giây khiến mục tiêu sinh lực thấp nhất chịu 3 lần tấn công sát thương lớn. Đồng thời bản thân trong khu vực sẽ chuyển hóa 50% sát thương thành sinh lực.
ktm
 • Tên kỹ năng: Du Long
 • Hồi 40 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa, dùng song đao triệu hồi 2 Hỏa Long tấn công khu vực 10m phía trước, gây sát thương kèm hiệu quả Choáng.
ktm
 • Tên kỹ năng: Nghiệt Hỏa
 • Hồi 40 Tâm Hỏa, Hồn Hỏa, đánh ra đao khí hóa thành song long lượn quanh bản thân, mỗi 0.5 giây khiến mục tiêu trong 6m chịu sát thương, duy trì 6 giây.

Nay Tiểu Kiếm xin cập nhật để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Kính chúc quý đại hiệp có thêm nhiều niềm vui trên hành trình bôn tẩu giang hồ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể liên hệ đến trang hotro.zing.vn hoặc hotline 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.Xem thêm nhiều bài viết hữu ích khác như:


Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer