Tin tức

23/04: Bảo trì cập nhật chuỗi sự kiện tháng 04

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Nhằm cập nhật hệ thống, chuẩn bị cho những sự kiện hấp dẫn sắp ra mắt, Kiếm Thế Mobile sẽ bảo trì ngày 23/04/2020. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian bảo trì: 05:00 - 10:00 ngày 23/04/2020.
 • Nội dung cập nhật: Ra mắt chuỗi sự kiện tháng 04 như bên dưới.

Hệ thống Hiệp Lữ - Kết Hôn

 • Điều kiện kết hôn:
  • Nhân vật khác giới.
  • Cấp độ trên 40.
  • Độ thân mật trên 2.800.
  • Đã thông qua nhiệm vụ chính tuyến chương 04
 • Khi hoạt động xuất hiện, NPC Nguyệt Hạ Lão Nhân sẽ xuất hiện tại Lâm An.
 • Các đôi uyên ương có thể mau chóng để diện kiến và chọn lựa nghi lễ phù hợp, sánh duyên tơ hồng cùng ý trung nhân của mình.
 • Chi tiết hoạt động Kết Hôn có thể xem tại đây.

KTM

Phúc Lợi Cập Nhật

 • Mừng ra mắt tính năng Hiệp Lữ - Kết Hôn, từ sau cập nhật, các nhân vật đăng nhập game lần đầu sẽ nhận được thư thưởng từ hệ thống bao gồm:
  • Quy Nguyên Chùy x2
  • Chú Hồn Thạch x2
  • Trưởng Thành Đơn Sơ x30
  • Rương Bảo Thạch-Ảo x20
  • Thiên Quân Thạch Lv1 x200.

KTM

Vật Hoa Thiên Bảo

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23/04 - 04:00 ngày 07/05/2020
 • Thời gian đổi thưởng: Sau bảo trì ngày 23/04 - 04:00 ngày 07/05/2020

KTM

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, khiêu chiến và vượt qua tầng cao nhất của Hành Hư Cảnh, nhận thắng đầu [Tương Bắc Diễn Võ], tham gia [Võ Lâm Liên Đấu] được nhận [Tam Sinh Hoa].
 • Dùng Tam Sinh Hoa đến giao diện Vật Hoa Thiên Bảo đổi phần thưởng hậu hĩnh, bao gồm: Bảo Thạch Đục Lỗ mới, Quy Nguyên Chùy, Anh Hùng Thiếp, Chung Sơn Huyền Thiết, Chú Hồn Thạch, Rương Bảo Thạch...

KTM

KTM

Thiên Đăng Kỳ Duyên

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23/04 - 04:00 ngày 07/05/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Đại hiệp hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận được 1 Khổng Minh Đăng, sau khi lập đội với nhân vật khác giới, có thể đến cây hoa đào trung tâm thành Lâm An thả Khổng Minh Đăng. Sau khi Đại hiệp đặt Khổng Minh Đăng, cần người còn lại đốt đèn là có thể thả đèn bay lên

 • Sau khi thả đèn thành công, Đại hiệp đặt Khổng Minh Đăng sẽ nhận được Bùa Nhân Duyên, mở Bùa Nhân Duyên có xác suất nhận được 1 trong số những vật phẩm sau: Bối Sức·Vĩnh Kết Đồng Tâm, Bối Sức Tình Đầu, 50 Mảnh Hồng Tẩm Ngọc, Đại hiệp đốt đèn Khổng Minh Đăng  sẽ nhận được 20 Mảnh Hồng Tẩm Ngọc
 • Trong quá trình thả Khổng Minh Đăng phải duy trì trạng thái tổ đội 2 người với đồng đội khác giới. Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi Đại hiệp chỉ có thể giúp người khác đốt nhiều nhất 30 Khổng Minh Đăng
 • Ngoại quan [Bối Sức·Vĩnh Kết Đồng Tâm] ,  [Bối Sức·Tình Yêu Ban Sơ] còn dư có thể đổi Pháo Hoa [Tầm Mai] ở giao diện [Duyên Tiền Định-Vật Hoa Thiên Bảo]

KTM

Thiên Hạ Hội Võ

 • Thời gian sơ tuyển: 23/04 - 06/05/2020
 • Có tư cách tham gia nhận được: Trong thời gian Sơ tuyển, Đại hiệp tham gia [Đấu Môn Phái] của server hiện tại hoặc liên server, đồng thời có 1 lần bất kỳ nằm trong top 4 của môn phái, có thể nhận được tư cách tham gia hoạt động Thiên Hạ Hội Võ (Tư cách tranh cử chỉ nhận được thông qua Đấu Môn Phái ở vòng Sơ tuyển)
 • Thời gian bỏ phiếu: 04:00 ngày 07/05 - 14/05/2020
 • Điều kiện tham gia: Trong thời gian Sơ tuyển nhân vật nhận được Tư cách tranh cử
 • Điều kiện bỏ phiếu: Nhân vật cấp 40 trở lên đã mở [Thẻ Tuần] hoặc [Thẻ Tháng]
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động bầu phiếu, Đại hiệp nhận được tư cách trong giai đoạn Sơ tuyển có thể tham gia tranh cử BXH Thiên Hạ Hội Võ. Đại hiệp có điều kiện phù hợp ở tất cả các server có thể tiến hành bầu chọn cho nhân vật mình yêu thích trên BXH.
 • Hoạt động kết thúc sẽ dựa vào xếp hạng bầu chọn và xếp hạng nhân khí để phát những phần thưởng hậu hĩnh.

KTM

KTM

Bảo Thông Chúc Phúc

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23/04 - 00:00 ngày 06/05/2020
 • Thời gian đổi Phúc Vận: Sau bảo trì ngày 23/04 - 04:00 ngày 07/05/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Đại hiệp có thể tham gia Chúc Phúc tại giao diện [Bảo Thông Chúc Phúc]; có thể lựa chọn Chúc Phúc 1 lần hoặc Chúc Phúc 10 lần; Mỗi lần Chúc Phúc đều có thể nhận được phần thưởng ngẫu nhiên trong kho phần thưởng. Tiêu hao Nguyên Bảo Chúc Phúc sẽ nhận được Phúc vận, đồng thời tích lượng Nguyên Bảo nhất định vào Hồ Chúc Phúc. Sẽ xếp hạng Phúc vận, Sau khi hoạt động kết thúc, sẽ dựa vào xếp hạng phát phần thưởng BXH tương ứng. Phúc vận còn có thể dùng để đổi những phần thưởng phong phú

  VD: Tín Vật Đồng Hành, Quy Nguyên Chùy, Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Ngộ Đạo Quyển, Rương Bảo Thạch... (tùy vào thời gian mở server phần thưởng sẽ khác nhau). Khi đổi thưởng Phúc vận tiêu hao không ảnh hưởng BXH tích lũy Phúc vận. Mỗi lần Chúc Phúc có cơ hội nhận được tỷ lệ nhất định phần thưởng Nguyên Bảo khóa tích lũy trong Hồ Chúc Phúc

 • Phần thưởng Chúc Phúc Tín Vật Đồng Hành: Võ Thánh Đao Tầm (Tín Vật Đồng Hành Độc Cô Văn).

KTM

 • Phần thưởng BXH Tín Vật Đồng Hành: Đoạn Huyền Niệm Châu (Hoàn Nhan Húc).

KTM

 • Đổi phần thưởng Tín Vật Đồng Hành: Tử Tú Hồ Lô (Tín Vật Đồng Hành Tảo mộ bà bà ) , Thanh Ngô Mật Lệnh (Tín Vật Đồng Hành Ân Phương) . Đại Lý Tương Ứng, Mông Trần Hoa Chúc, Thu Quan Chi Tử

KTM

 • Phần thưởng Chúc Phúc: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Đại hiệp tiêu hao Nguyên Bảo tiến hành Chúc Phúc 1 lần hoặc 10 lần , sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên từ kho phần thưởng  . Nếu chọn 10 lần Chúc Phúc chắc chắn nhận được mức thưởng tối thiểu. Phần thưởng Chúc Phúc phân ra loại mở server 14 ngày, mở server 15-60 ngày, mở server 60 ngày trở lên đạo cụ và xác suất xuất ra sẽ có điểm khác biệt, đều có xác suất xuất ra phần thưởng đạo cụ hiếm: Mảnh Huy Nhật Tinh Phách...
 • Phần thưởng BXH: Nguyên Bảo Mỗi lần Chúc Phúc có thể nhận được Phúc vận. Dựa vào Phúc vận cao thấp, trong thời gian diễn ra hoạt động tiến hành xếp hạng trong server. Sau khi hoạt động kết thúc, dựa vào quy tắc phát Phần thưởng BXH. Cần đồng thời thỏa mãn yêu cầu xếp hạng và Phúc vận, mới có thể nhận được Phần thưởng BXH. Nếu không đủ Phúc vận, phần thưởng sẽ được điều chỉnh đến mức thấp hơn thỏa mãn yêu cầu Phúc vận
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày, có thể nhận thêm đạo cụ hiếm [Bùa Cầu Nguyện]. Khi có [Bùa Cầu Nguyện], Chúc Phúc 1 lần ưu tiên Tiêu hao 1 Bùa Cầu Nguyện

KTM

Thưởng gia tộc theo mức tích lũy chúc phúc

KTM

KTM

KTM

KTM

KTM

Quà Hạn Giờ Giới Hạn

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23/04 - 04:00 ngày 07/05/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, bày bán hạn giờ  [Nhân Duyên Lễ - Thiên]  [Nhân Duyên Lễ - Địa]  [Nhân Duyên Lễ - Huyền]  [Nhân Duyên Lễ - Hoàng].
 • Mỗi loại gói quà sẽ có số lần hạn mua hàng ngày hoặc hàng tuần, Đại hiệp có thể chọn lựa mua dựa theo yêu cầu.

KTM

KTM

KTM

KTM

Quà Ấm Áp - Lớn

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 23/04 - 04:00 ngày 07/05/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Lưu Kim Các bày bán hạn giờ  [Quà Đạp Thanh-Nhỏ]  [Quà Ấm Áp - Lớn] [Bảo Thông·Quà Đạp Thanh - Nhỏ] [Bảo Thông·Quà Ấm Áp - Lớn]. Mở 4 loại hộp quà trên có cơ hội nhận được: Mảnh Kiệu Hoa 2 người [Khinh Vụ Sa], yêu sức [Xuân Quang Mộ], ngoại quan hạn giờ hot (3 ngày)
 • Thu thập 10 Mảnh Kiệu Hoa [Khinh Vụ Sa] có thể đến cửa hàng ngoại quan đổi kiệu hoa 2 người [Tố Duy Phùng Xuân] [Xuân Quang Mộ] bày bán hạn giờ tại Tiệm Ngoại Quan, Đại hiệp có thể sử dụng Mảnh Hồng Tẩm Ngọc tiến hành đổi

KTM

 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận miễn phí  [Quà Đạp Thanh-Nhỏ] *1, mở hộp quà này có cơ hội nhận được đạo cụ hiếm  [Nhu Thúy Vũ] , yêu sức [Xuân Quang Mộ] , ngoại quan hạn giờ hot  (3 ngày) , Mảnh Hồng Tẩm Ngọc. Sử dụng đạo cụ hiếm  [Nhu Thúy Vũ] có thể nhận được Mảnh Kiệu Hoa [Khinh Vụ Sa] khóa không thể giao dịch , mỗi vị Đại hiệp  nhiều nhất có thể sử dụng 3 [Nhu Thúy Vũ]

KTM

 • [Quà Đạp Thanh - Nhỏ] [Quà Ấm Áp - Lớn] ưu tiên Tiêu hao Nguyên Bảo khóa để mua, phần thưởng mở ra được là khóa không thể giao dịch
 • [Bảo Thông·Quà Đạp Thanh - Nhỏ] [Bảo Thông·Quà Ấm Áp - Lớn] chỉ giới hạn sử dụng Nguyên Bảo không khóa để mua, đồng thời bày bán trên Tiệm Quà Tặng, những mảnh mở được, ngoại quan vĩnh viễn sẽ là không khóa có thể giao dịch

KTM

KTM

KTM

Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.

Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer