Cập Nhật Khác
Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Ở phiên bản mới Công Thành Tranh Bá, ngoài những tính năng hoàn toàn mới, Kiếm Thế Mobile cũng sẽ cập nhật thêm nhiều nội dung hấp dẫn ở những tính năng cũ, mời các quý đại hiệp cùng khám phá.

Thời gian

 • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 26/03/2020.

Hiệu quả trang bị Bộ 4 món

 • Thuộc tính 4 món Trầm Dạ: Với mỗi đồng đội trong phạm vi 20m, bản thân nhận 500 phòng thủ, 700 hóa kình, cộng dồn tối đa 5 tầng.
 • Thuộc tính 4 món Mê Hoặc: Đánh thường bậc 2 khiến mục tiêu choáng 0.5 giây.
 • Thuộc tính 4 món Thương Long: Khi sinh lực dưới 50%, ngự kình tăng 10.000 điểm, duy trì 5 giây, chờ 15 giây.
 • Thuộc tính 4 món Thự Thiên: Với mỗi đồng đội trong phạm vi 20m, bản thân nhận 600 bạo kích, 600 bạo thương, cộng dồn tối đa 5 tầng.

Hệ thống Đồng Hành

 • Hệ thống Đồng Hành mở bậc 2. Đồng Hành tăng đến cấp cao nhất có thể tiêu hao Tín Vật Đồng Hành tương ứng để tăng bậc và tăng thuộc tính.
 • Thêm mới 4 đồng hành Vàng:
  • Độc Cô Văn.
  • Hoàn Nhan Húc.
  • Tảo Mộ Bà Bà.
  • Ân Phương.

Kiếm Thế Mobile

Độc Cô Văn

Kiếm Thế Mobile

Hoàn Nhan Húc

Kiếm Thế Mobile

Tảo Mộ Bà Bà

Kiếm Thế Mobile

Ân Phương

Hệ thống Ấn

 • Hệ thống Ấn mở cường hóa bậc 4. Tăng bậc Ấn để tăng thuộc tính.
 • Ấn Huyền Ngọc mở có thể dùng Quy Ngọc Tạc lv5.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Danh thiếp Ước Nguyện Gia Tộc

  • Thành viên gia tộc nhận được Danh Thiếp Gia Tộc thông qua "Danh Thiếp Ước Nguyện" giao cho gia tộc để nhận thưởng.
  • Tộc trưởng hoặc Tộc Phó tiêu hao số lượng Danh Thiếp Gia Tộc nhất định, giúp thành viên gia tộc mở trạng thái tăng ích hạn giờ các cấp khác nhau, trạng thái căn cứ tỉ lệ giá chót tính toán chia lợi tức Đấu Giá gia tộc, tỉ lệ càng cao lợi tức càng nhiều.
  • Danh Thiếp có thể thông qua nhận Thẻ Tuần, phúc lợi Thẻ Tháng, mua Quà Trưởng Thành Ngày và Nguyên Bảo để nhận.
  • Trạng thái tăng ích của Danh Thiếp Gia Tộc chỉ có hiệu quả với chia lợi tức Đấu Giá Gia Tộc. Lợi tức Nguyên Bảo không bị ảnh hưởng.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Mở giới hạn và chương mới

  • Sau khi cập nhật, cấp tối đa nhân vật mở đến lv90. Đồng thời tăng nhẹ hiệu quả khắc chế ngũ hành giữa các phái.
  • Cốt truyện chính tuyến mở đến chương 6 - Võ Đang Kiếm Vẫn, hoàn thành cốt truyện chính tuyến 5 chương trước đó để có thể trải nghiệm tranh đấu ân oán trong giang hồ.