Duyên Định Tam Sinh
Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Đường hành tẩu chông gai, cần lắm người tri kỷ san sẻ những khó khăn, vất vả. Trên khắp giang hồ, vô số đôi uyên ương trai tài gái sắc vẫn ngày đêm hy vọng được song hành cùng nhau trên hành trình phiêu bạt.

Chính vì lẽ đó, kể từ phiên bản Công Thành Tranh Bá, tính năng Duyên Định Tam Sinh sẽ sớm được cập nhật, giúp các đôi uyên ương sớm hoàn thành ước nguyện, gắn kết duyên tình.

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 23/04/2020.

Thông tin chung

 • Khi hoạt động xuất hiện, NPC Nguyệt Hạ Lão Nhân sẽ xuất hiện tại Lâm An.
 • Các đôi uyên ương có thể mau chóng để diện kiến và chọn lựa nghi lễ phù hợp, sánh duyên tơ hồng cùng ý trung nhân của mình.
 • Có 3 hình thức kết duyên với điều kiện và cách thức tham gia khác nhau, tùy vào nhu cầu mà đại hiệp chọn lựa phù hợp, cụ thể gồm:
  • Kết Duyên-Sơ: Lương Thần Mỹ Cảnh.
  • Kết Duyên-Trung: Mối Tình Khuynh Thành.
  • Kết Duyên-Cao: Thước Cung Tiên Lữ.
 • Điều kiện tham gia:
  • Cặp đôi kết duyên phải khác giới tính nhân vật.
  • Cả 2 nhân vật đều Lv40 trở lên.
  • Cả 2 nhân vật đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến Chương 4.
  • Cả 2 nhân vật phải tổ đội và cùng kênh, bản đồ.
  • Độ thân mật giữa 2 nhân vật phải đạt Lv6 (2800 thân mật).
  • Cả 2 nhân vật không ở trạng thái bận (cưỡi ngựa, ngồi, bơi...)

KTM

KTM

KTM

KTM

Kết Duyên-Sơ: Lương Thần Mỹ Cảnh

 • Người chơi đến [Bảo Thông Thương Hành] mua Tín Vật Định Tình-Sơ [Tâm Tâm Tương Ấn-Duyên], cùng ý trung nhân đủ điều kiện lập đội 2 người, dùng Tín Vật là có thể gửi xin phép định tình cho đối phương.
 • Sau khi đối phương đồng ý xin phép là hoàn thành định tình. Lúc này có thể lập đội 2 người đến Lâm An tìm NPC [Nguyệt Hạ Lão Nhân] đặt hẹn thời gian Nghi Thức Kết Duyên.

KTM

 • Nghi Thức Kết Duyên sẽ mở theo thời gian người chơi đặt hẹn.
 • Sau khi mở, người chơi có thể đối thoại với Nguyệt Hạ Lão Nhân để vào Nghi Thức-Sơ Lương Thần Mỹ Cảnh (có thể vào cùng lúc 50 người).
 • Nghi Thức gồm [Vào Sân], [Tuyên Thệ], [Giao Bôi], [Bắn Pháo Hoa Đồng Tâm], [Tiệc Mừng] [Giành Kẹo Mừng], [Giành Tú Cầu], tham gia Nghi Thức được nhận nhiều phần thưởng thú vị.
 • Sau khi Nghi Thức kết thúc, sẽ gửi Quà Thưởng Kết Duyên cho tân nhân qua thư:
  • Thời trang Âm Điệu Hòa Hợp 7 ngày, không thể nhuộm.
  • Tóc Chước Kỳ Hoa 7 ngày, không thể nhuộm.
  • Khung avatar Triều Cẩn Nhan 7 ngày.
  • Nhân Duyên Thạch x200.
  • Lễ Kim Kết Duyên số lượng ngẫu nhiên (chi tiết xem tại giao diện Quà Kết Duyên tại vị trí của Nghênh Tân Đồng Tử).
 • Sau khi hoàn thành Nghi Thức Kết Duyên, 2 vị chính thức trở thành Hiệp Lữ.
 • Sau khi kết Hiệp Lữ, tham gia hoạt động ngày sẽ tích lũy điểm hiệp lữ. Khi điểm hiệp lữ tích lũy tuần trước từ 600 trở lên sẽ kích hoạt hiệu ứng Hiệp Lữ [Tâm Tâm Tương Ấn] cho tuần sau (Hiệu quả: Sát thương gây ra tăng 1.0%, sát thương phải chịu giảm 1.0%).

KTM

 • Tích lũy điểm hiệp lữ còn có thể mở Rương Năng Động Hiệp Lữ hàng tuần, nhận một lượng ít vật phẩm Hiệp Lữ là [Nhân Duyên Thạch].
 • [Nhân Duyên Thạch] dùng trong [Tiệm Hiệp Lữ] để đổi Hộp Ngoại Trang Quy Nguyên Chùy, Ngộ Đạo Quyển, Chú Hồn Thạch, Hiệp Lữ, Hộp Khung Avatar Hiệp Lữ, Rương Bảo Thạch-Ảo, Thiên Lang Ngọc Lv4 (Sau khi mở server 100 ngày), Anh Hùng Thiếp (Sau khi mở server 130 ngày) và Pháo Hoa Hiệp Lực.

KTM

 • Lưu ý: Sau khi kết duyên thành công cho đến trước khi Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, 2 người chơi Hiệp Lữ không thể dùng tính năng chuyển đổi tạo hình.

Kết Duyên-Trung: Mối Tình Khuynh Thành

 • Người chơi đến [Bảo Thông Thương Hành] mua Tín Vật Định Tình-Trung [Thề Non Hẹn Biển-Tình], cùng người chơi đủ điều kiện lập đội 2 người, dùng Tín Vật là có thể gửi xin phép định tình cho đối phương.
 • Sau khi đối phương đồng ý xin phép là hoàn thành định tình. Lúc này có thể lập đội 2 người đến Lâm An tìm NPC [Nguyệt Hạ Lão Nhân] đặt hẹn thời gian Nghi Thức Kết Duyên.

KTM

 • Nghi Thức Kết Duyên sẽ mở theo thời gian người chơi đặt hẹn.
 • Sau khi mở, người chơi có thể đối thoại với Nguyệt Hạ Lão Nhân để vào Nghi Thức-Trung Mối Tình Khuynh Thành (có thể vào cùng lúc 100 người).
 • Nghi Thức gồm [Vào Sân], [Tuyên Thệ], [Giao Bôi], [Bắn Pháo Hoa Đồng Tâm], [Tiệc Mừng] [Giành Kẹo Mừng], [Giành Tú Cầu], tham gia Nghi Thức được nhận nhiều phần thưởng thú vị.

KTM

 • Sau khi Nghi Thức kết thúc, sẽ gửi Quà Thưởng Kết Duyên cho tân nhân qua thư:
  • Thời trang Âm Điệu Hòa Hợp-Kỳ vĩnh viễn, chọn 1 trong 3 màu, không thể nhuộm.
  • Tóc Chước Kỳ Hoa vĩnh viễn, không thể nhuộm.
  • Khung avatar Chi Tử Vu Quy 30 ngày.
  • Nhân Duyên Thạch x300.
  • Lễ Kim Kết Duyên số lượng ngẫu nhiên (chi tiết xem tại giao diện Quà Kết Duyên tại vị trí của Nghênh Tân Đồng Tử).
 • Sau khi hoàn thành Nghi Thức Kết Duyên, 2 vị chính thức trở thành Hiệp Lữ.
 • Sau khi kết Hiệp Lữ, tham gia hoạt động ngày sẽ tích lũy điểm hiệp lữ. Khi điểm hiệp lữ tích lũy tuần trước từ 600 trở lên sẽ kích hoạt hiệu ứng Hiệp Lữ [Thề Non Hẹn Biển] cho tuần sau (Hiệu quả: Sát thương gây ra tăng 1.5%, sát thương phải chịu giảm 1.5%).

KTM

 • Tích lũy điểm hiệp lữ còn có thể mở Rương Năng Động Hiệp Lữ hàng tuần, nhận một lượng ít vật phẩm Hiệp Lữ là [Nhân Duyên Thạch].
 • [Nhân Duyên Thạch] dùng trong [Tiệm Hiệp Lữ] để đổi Hộp Ngoại Trang Quy Nguyên Chùy, Ngộ Đạo Quyển, Chú Hồn Thạch, Hiệp Lữ, Hộp Khung Avatar Hiệp Lữ, Rương Bảo Thạch-Ảo, Thiên Lang Ngọc Lv4 (Sau khi mở server 100 ngày), Anh Hùng Thiếp (Sau khi mở server 130 ngày) và Pháo Hoa Hiệp Lực.
 • Lưu ý: Sau khi kết duyên thành công cho đến trước khi Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, 2 người chơi Hiệp Lữ không thể dùng tính năng chuyển đổi tạo hình.

Kết Duyên-Cao: Thước Cung Tiên Lữ

 • Người chơi đến [Bảo Thông Thương Hành] mua Tín Vật Định Tình-Cao [Bỉ Dực Linh Tê-Hằng], cùng người chơi đủ điều kiện lập đội 2 người, dùng Tín Vật là có thể gửi xin phép định tình cho đối phương.
 • Sau khi đối phương đồng ý xin phép là hoàn thành định tình. Lúc này có thể lập đội 2 người đến Lâm An tìm NPC [Nguyệt Hạ Lão Nhân] đặt hẹn thời gian Nghi Thức Kết Duyên.

KTM

 • Nghi Thức Kết Duyên sẽ mở theo thời gian người chơi đặt hẹn.
 • Sau khi mở, người chơi có thể đối thoại với Nguyệt Hạ Lão Nhân để vào Nghi Thức-Trung Mối Tình Khuynh Thành (có thể vào cùng lúc 200 người).
 • Nghi Thức gồm [Vào Sân], [Tuyên Thệ], [Giao Bôi], [Bắn Pháo Hoa Đồng Tâm], [Tiệc Mừng] [Giành Kẹo Mừng], [Giành Tú Cầu], tham gia Nghi Thức được nhận nhiều phần thưởng thú vị.
 • Sau khi Nghi Thức kết thúc, trung tâm Lâm An còn mở [Lễ Hội Quảng Trường Kết Duyên]. Người chơi Kết Duyên sẽ tổ chức lễ hội ở quảng trường trung tâm và phát thưởng:
  • Thời trang Âm Điệu Hòa Hợp-Siêu vĩnh viễn, có thể nhuộm.
  • Tóc Chước Kỳ Hoa-Siêu vĩnh viễn, có thể nhuộm.
  • Khung avatar Hoa Nguyệt Mộng vĩnh viễn.
  • Nhân Duyên Thạch x500.
  • Lễ Kim Kết Duyên số lượng ngẫu nhiên (chi tiết xem tại giao diện Quà Kết Duyên tại vị trí của Nghênh Tân Đồng Tử).
 • Sau khi hoàn thành Nghi Thức Kết Duyên, 2 vị chính thức trở thành Hiệp Lữ.
 • Sau khi kết Hiệp Lữ, tham gia hoạt động ngày sẽ tích lũy điểm hiệp lữ. Khi điểm hiệp lữ tích lũy tuần trước từ 600 trở lên sẽ kích hoạt hiệu ứng Hiệp Lữ [Bỉ Dực Linh Tê] cho tuần sau (Hiệu quả: Sát thương gây ra tăng 2.5%, sát thương phải chịu giảm 2.5%).

KTM

 • Tích lũy điểm hiệp lữ còn có thể mở Rương Năng Động Hiệp Lữ hàng tuần, nhận một lượng ít vật phẩm Hiệp Lữ là [Nhân Duyên Thạch].
 • [Nhân Duyên Thạch] dùng trong [Tiệm Hiệp Lữ] để đổi Hộp Ngoại Trang Quy Nguyên Chùy, Ngộ Đạo Quyển, Chú Hồn Thạch, Hiệp Lữ, Hộp Khung Avatar Hiệp Lữ, Rương Bảo Thạch-Ảo, Thiên Lang Ngọc Lv4 (Sau khi mở server 100 ngày), Anh Hùng Thiếp (Sau khi mở server 130 ngày) và Pháo Hoa Hiệp Lực.
 • Lưu ý: Sau khi kết duyên thành công cho đến trước khi Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt, 2 người chơi Hiệp Lữ không thể dùng tính năng chuyển đổi tạo hình.

Đặt Hẹn Nghi Thức

Người chơi cùng đối tượng yêu thích hoàn thành định tình, tổ đội 2 người đến npc Lâm An [Nguyệt Hạ Lão Nhân], chọn [Đặt hẹn Nghi Thức], để đặt hẹn nghi thức Kết Duyên.

KTM

KTM

Ngày Lành Tháng Tốt:

 • Kết Duyên-Sơ và Trung: Có thể đặt hẹn từ Thứ Hai - Chủ Nhật tuần sau, mỗi ngày có thể chọn mốc giờ tổ chức từ 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-24:00.
 • Sau khi đặt sẽ chiếm dụng thời gian đặt hẹn. Trong khoảng thời gian này hệ thống không thể đặt hẹn Kết Duyên-Sơ và Trung khác.
 • Kết Duyên-Cao: Có thể đặt hẹn từ thứ Hai - Chủ Nhật cách 2 tuần sau, mỗi ngày có thể chọn mốc giờ tổ chức từ 16:00-18:00, 18:00-20:00, 20:00-22:00, 22:00-24:00.
 • Sau khi đặt sẽ chiếm dụng thời gian cả tuần của khoảng thời gian đặt hẹn. Trong khoảng thời gian này hệ thống không thể đặt hẹn Kết Duyên-Cao khác.
 • Sau khi đặt hẹn, trong khoảng thời gian cả tuần (thứ Hai 00:00 - Chủ Nhật 24:00) của nghi thức Kết Duyên-Cao, trung tâm Lâm An sẽ có trang trí riêng Kết Duyên, xuất hiện NPC[Linh Tê Hòa Đồng] gửi chúc phúc cho người chơi.
 • Nếu khoảng thời gian chọn đã bị người chơi khác chiếm dụng, chỉ còn cách chờ. Trạng thái đặt hẹn sau khi định tình thành công không hạn chế thời gian, chỉ cần cùng đối tượng định tình tổ đội 2 người đến đặt hẹn.

Chọn Người Dẫn - Chủ Hôn

 • Người chơi có thể chọn nhân vật bằng hữu bất kỳ để làm [Người Dẫn] - chủ hôn của nghi thức Kết Duyên.
 • Người chơi được chọn làm [Người Dẫn] sẽ nhận được thư. Đồng thời có thể đối thoại với [Nguyệt Hạ Lão Nhân] mua Thiệp Mời, gửi Thiệp Mời cho bạn bè.
 • Đồng thời, hình ảnh [Người Dẫn] sẽ xuất hiện trong hình động nghi thức Kết Duyên [Tuyên Thệ].
 • Người chơi cũng có thể không chọn người chơi bất kỳ làm Người Dẫn. Lúc này nhân vật Người Dẫn trong hình động [Tuyên Thệ] sẽ do [Nguyệt Hạ Lão Nhân] thay thế.

Mời Phát Biểu

 • Người chơi nhập nội dung phát biểu tại giao diện đặt hẹn nghi thức, lời phát biểu sẽ xuất hiện trong nội dung Thiệp Mời.

Thưởng Kết Duyên

 • Dùng để hiển thị thưởng người chơi nhận được sau khi kết thúc nghi thức Kết Duyên.
 • Sau khi nghi thức Kết Duyên kết thúc, thưởng sẽ gửi qua thư cho người chơi.
 • Sau khi đặt hẹn thành công, người chơi có thể đối thoại cùng [Nguyệt Hạ Lão Nhân], xem thời gian bắt đầu nghi thức Kết Duyên.

KTM

KTM

Tân nhân và Người Dẫn đều có thể đến [Nguyệt Hạ Lão Nhân], chọn [Nhận Thiệp Mời], dùng 100 Vàng/Tấm để mua Thiệp Mời.

Dùng Thiệp Mời có thể gửi Thiệp Mời nghi thức Kết Duyên đến bạn bè.

Nghi Thức bắt đầu, người chơi có Thiệp Mời đối thoại với [Nguyệt Hạ Lão Nhân] để vào tham gia nghi thức Kết Duyên (Tân nhân và Người Dẫn không cần Thiệp Mời vẫn có thể tham gia nghi thức Kết Duyên).

Sau khi đặt hẹn, [Nguyệt Hạ Lão Nhân] sẽ gửi cho người chơi thư [Quà Đặt Hẹn], bên trong có ngoại trang Kết Duyên 14 ngày [Âm Điệu Hòa Hợp-Thần], [Chước Kỳ Hoa] (thời trang cố định màu đỏ, tóc cố định màu đen. Không thể nhuộm).

Người chơi có thể chọn mặc ngoại trang Nghi Thức khi bắt đầu Nghi Thức Kết Duyên (cũng có thể mặc ngoại trang khác, Nghi Thức Kết Duyên không có yêu cầu đặc biệt đối với ngoại quan).

Sau khi đặt hẹn, Nghi Thức Kết Duyên sẽ tự động bắt đầu vào thời gian người chơi đã chọn (Dù tân nhân có online hay không). Sau khi nghi thức kết thúc, sẽ gửi cho người chơi [Lễ Kim Kết Duyên] và [Thưởng Kết Duyên] qua thư (dù tân nhân có tham gia Nghi Thức Kết Duyên hay không cũng nhận được).

Hủy Đặt Hẹn

 • Sau khi đặt hẹn, trước 04:00 ngày diễn ra Nghi Thức Kết Duyên, người chơi có 1 lần cơ hội hủy hẹn trước.
 • Nếu muốn hủy hẹn trước, cần lập đội 2 người với ý trung nhân, đến Lâm An gặp NPC [Nguyệt Hạ Lão Nhân] chọn [Hủy hẹn trước]. Sau khi xác nhận hủy là có thể hủy thời gian nghi thức đã chọn, đồng thời cần đặt lại thời gian bắt đầu nghi thức.
 • Sau khi hủy hẹn trước và đặt lại, không thể đổi [Người Dẫn].
 • Mỗi lần định tình chỉ có 1 lần cơ hội hủy hẹn trước. Sau khi dùng cơ hội hủy hẹn trước, không thể hủy hẹn trước lần nữa.
 • Sau 04:00 ngày diễn ra Nghi Thức Kết Duyên, không thể hủy hẹn trước.

Tặng Lễ Kim & Giỏ Hoa

 • Người chơi bất kỳ tham gia Nghi Thức Kết Duyên đều có thể tìm Nghênh Tân Đồng Tử đối thoại để mở giao diện [Quà Kết Duyên], tặng quà cho tân nhân.
 • Ngoài ra, người chơi tặng Lễ Kim cho tân nhân sẽ kích hoạt thông báo hệ thống, gửi chúc phúc cho tân nhân.
 • Lễ Kim Nguyên Bảo sẽ chia đều gửi cho 2 vị tân nhân qua thư sau khi Nghi Thức kết thúc. (Lễ Kim Nguyên Bảo có thể chia đều có giới hạn, phần vượt quá giới hạn sẽ chuyển thành Nguyên Bảo Khóa số lượng tương đương. Mức Kết Duyên-Sơ/Trung/Cao lần lượt là 200/2000/20000/ mỗi Nghi Thức.
 • Bên cạnh đó, người chơi tiêu hao Nguyên Bảo có thể tặng Giỏ Hoa cho tân nhân.
 • Tặng Giỏ Hoa-Nhỏ sẽ kích hoạt thông báo hệ thống tại bản đồ, tặng Giỏ Hoa-Lớn sẽ kích hoạt thông báo hệ thống thế giới, tặng chúc phúc cho tân nhân.
 • Sau khi tặng Giỏ Hoa, trong bản đồ Nghi Thức sẽ đặt 1 Giỏ Hoa thực thể. Khi người chơi khác tương tác Giỏ Hoa, có thể nhìn thấy Lời Chúc Phúc của người tặng.
 • Trong các bản đồ, số lượng Giỏ Hoa lớn nhỏ đều có giới hạn. Vượt quá tối đa sẽ không thể tặng Giỏ Hoa cho tân nhân nữa.

Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.