Hệ Thống Thần Trang
Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Trên con đường ngao du giang hồ, Thẩn Trang là hệ thống không thể thiếu của mỗi cao thủ. Sở hữu được những Thần Trang tốt, đại hiệp có thể dễ dàng nâng cao sức mạnh, đủ sức chinh phục những thử thách cam go nhất.

Giới thiệu chung

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 26/03/2020.
 • Điều kiện: Server đạt số ngày mở nhất định, đại hiệp có thể đến Lâm An tìm Âu Dương Dã, xem nguyên liệu đổi và thuộc tính liên quan của Thần Trang tương ứng.
 • Cập nhật thêm 2 bộ Thần Trang mới:
  • Thần Khố - Tố Ngân Giáp.
  • Thần Liên - Thúy Ngọc Liên.

Thần Khố - Tố Ngân Giáp

 • Thêm hệ thống Quần Thần Khí. Server mở 60 ngày trở lên, đại hiệp có thể đến Lâm An tìm Âu Dương Dã, dùng 5 Phồn Tinh Phách đổi Thần Khố - Tố Ngân Giáp phái tương ứng.
 • Hiệu quả Thần Khố: tính số lần bộ ảo hóa +1 (tại Lâm An Âu Dương Dã xem thuộc tính cụ thể)

Kiếm Thế Mobile

Thần Khố

Thần Liên - Thúy Ngọc Liên

 • Thêm hệ thống Dây Chuyền Thần Khí. Server mở 60 ngày trở lên, đại hiệp có thể đến Lâm An tìm Âu Dương Dã, dùng 15 Giảo Nguyệt Tinh Phách đổi Dây Chuyền Thần - Thúy Ngọc Liên phái tương ứng.
 • Hiệu quả Dây Chuyền Thần: hiệu quả Song Tâm Quyết ngẫu nhiên (tại Lâm An Âu Dương Dã xem thuộc tính cụ thể)

Kiếm Thế Mobile

Thần Liên