Hệ Thống Võ Huân
Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Hành trình chu du khám phá võ lâm luôn tiềm ẩn những điều bí ẩn thú vị. Gần đây nhất là sự xuất hiện của hệ thống Võ Huân và Diễn Võ Đường, tạo nên cơ hội không thể tốt hơn để các đại hiệp nâng cao sức mạnh, chinh phục giang hồ

Giới thiệu chung

 • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 26/03/2020.
 • Điều kiện kích hoạt hệ thống Võ Huân:
  • Nhân vật đạt level 80.
  • Số này mở server trên 130 ngày.
 • Tại giao diện nhân vật có thể chọn vào giao diện Võ Huân. Thêm hiệu ứng Võ Huân hiển thị ở trước tên nhân vật ở một số giao diện, bậc Võ Huân càng cao nhận thêm càng nhiều năng lực.

Hệ thống Võ Huân

 • Võ Huân có thể nuôi dưỡng tăng cấp. Sau khi mở tính năng Võ Huân, thông qua các hoạt động Thành Chiến, Diễn Võ và Tiệm Liên Đấu, nhận Võ Huân Thiếp để nuôi dưỡng Võ Huân.
 • Võ Huân hiện tại đầy bậc, đạt điều kiện nhất định có thể đột phá Võ Huân.
 • Võ Huân đột phá tăng cấp, nhận thuộc tính cộng thêm từ những lỗ Võ Hồn.

Võ Hồn

 • Võ Hồn dùng để khảm lên Võ Huân, nhằm gia tăng thuộc tính. Sau khi mở tính năng Võ Huân, đại hiệp có thể thông qua Diễn Võ Đường cùng các cao thủ nhận Võ Hồn.
 • Võ Hồn có thiết lập loại, phẩm chất và cấp khác nhau.
 • Vị trí khảm chỉa làm phòng thủ, tấn công, chỉ có thể khảm trên vị trí Võ Hồn cùng loại.

Kiếm Thế Mobile

Diễn Võ Đường

Kiếm Thế Mobile

Luận Võ cùng các cao thủ ở Diễn Võ Đường

 • Võ Hồn có thể gộp các Võ Hồn khác để tăng cấp, sau khi gộp Võ Hồn đã tăng cấp, EXP cấp của Võ Hồn sẽ giảm khi chuyển sang Võ Hồn mới.
 • Mỗi loại Võ Hồn mỗi bậc Võ Huân giới hạn trang bị 1 cái, toàn thân giới hạn trang bị 4 cái.

Kiếm Thế Mobile

Dùng Võ Hồn mua đá Võ Hồn

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Đá Võ Hồn khảm lỗ Võ Huân tăng thuộc tính