Trang Bị Phi Phong
Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Bên cạnh hệ thống Võ Huân đem lại vô vàn sức mạnh dành cho các đại hiệp, Võ Huân Phi Phong cũng sẽ mang tới rất nhiều bất ngờ từ những phần thưởng khủng.

Thời gian

  • Thời gian ra mắt: Từ sau bảo trì ngày 26/03/2020.

Võ Huân Phi Phong

  • Mở Phi Phong Võ Huân hạn giờ tăng thuộc tính.
  • Đại Hiệp đạt điều kiện Võ Huân tương ứng, tại giao diện Võ Huân, chọn Tiệm Phi Phong để mua Phi Phong tương ứng.
  • Muốn thuê được Phi Phong, phải đủ cấp tham gia chiến trường tương ứng.

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Kiếm Thế Mobile

Các cấp Phi Phong tại tiệm Phi Phong