Người Cũ Quay Về

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Phiên bản Gia Viên Hiệp Lữ với hàng loạt cập nhật đáng giá về tính năng và các hoạt động mới lạ sẽ là cơ hội để các anh hùng khắp nơi thoả chí khám phá. Đặc biệt, những đại hiệp từng quy ẩn khi tái xuất giang hồ sẽ càng được thêm nhiều phúc lợi, hỗ trợ hấp dẫn, giúp nhanh chóng bắt kịp trước những thử thách mới.

Đại hiệp cũ quay về server cũ

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 07/10 đến 23:59 ngày 31/10/2020.
 • Đối tượng: Những tài khoản đăng ký trước 01/09/2020 và không có đăng nhập trong khoảng thời gian từ 00:00 01/09 – 23:59 13/09/2020.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động những nhân vật thoả điều kiện khi quay lại server cũ sẽ kích hoạt tư cách hoạt động Quà Trở Về.
 • Theo thông tin từ giao diện Quà Trở Về, nhân vật có thể hoàn thành tích lũy đăng nhập điểm danh 7 ngày có thể nhận những phần thưởng phong phú như: Nguyên Bảo Khóa, Lục Lạc Diệu Kim,  Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Quy Nguyên Chùy...
 • Mỗi ngày nạp còn có thể nhận những phần thưởng có giá trị khác: Đá-Cao, Chú Hồn Thạch, Tẩy Luyện Nguyên Thạch, Trấn Long Tinh...
 • Người chơi tham gia các hoạt động khác còn có thể nhận được tích điểm trở về, có thể đến Tiệm Trở Về đổi phần thưởng cực chất.

Đại hiệp cũ quay về server mới S51

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 07/10 đến 23:59 ngày 31/10/2020.
 • Đối tượng: Những tài khoản đăng ký trước 01/09/2020 và không có đăng nhập trong khoảng thời gian từ 00:00 01/09 – 23:59 13/09/2020.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động những nhân vật thoả điều kiện khi tham gia server mới S51 Tiên Kiếm sẽ kích hoạt tư cách hoạt động Quà Trở Về.
 • Theo thông tin từ giao diện Quà Trở Về, nhân vật có thể hoàn thành tích lũy đăng nhập điểm danh 7 ngày có thể nhận những phần thưởng phong phú như: Nguyên Bảo Khóa, Lục Lạc Diệu Kim,  Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Quy Nguyên Chùy...
 • Mỗi ngày nạp còn có thể nhận những phần thưởng có giá trị khác: Đá-Cao, Chú Hồn Thạch, Tẩy Luyện Nguyên Thạch, Trấn Long Tinh...
 • Người chơi tham gia các hoạt động khác còn có thể nhận được tích điểm trở về, có thể đến Tiệm Trở Về đổi phần thưởng cực chất.