Cập Nhật Khác

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Ngoài tính năng mới mẻ vừa xuất hiện, phiên bản mới tại Kiếm Thế Mobile cũng sẽ có vô số điều chỉnh, bổ sung nâng cấp nhiều nội dung hấp dẫn khác, thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 02/07/2020.
 • Nội dung cập nhật gồm có:Ấn - Phụ Ma Cam

 • Server mở trên 80 ngày, hệ thống Ấn sẽ thêm mới đạo cụ [Phụ Ma Cam-Đúc] và đạo cụ hợp thành  [Phù Điêu Ngọc-Chú],  [Phù Điêu Ngọc-Ảo],  [Phù Điêu Ngọc-Tuyến].
 • Thuộc tính đôi [Phụ Ma Cam-Đúc]: Có thể sử dụng Thuộc tính đôi Phụ Ma Cam và [Phù Điêu Ngọc-Chú] hợp thành. Thuộc tính của Phụ Ma Cam-Đúc so với Phụ Ma Cam ban đầu sẽ có cải tiến, sau khi hợp thành sẽ giữ lại 1 thuộc tính ban đầu và thêm 1 thuộc tính ngẫu nhiên.
 • 3 thuộc tính [Phụ Ma Cam-Đúc], có thể sử dụng Thuộc tính đôi Phụ Ma Cam-Đúc và [Phù Điêu Ngọc-Ảo] hợp thành, sau khi  hợp thành tiếp tục sử dụng [Phù Điêu Ngọc-Ảo] có thể tiến hành làm mới 1 thuộc tính ngẫu nhiên của đạo cụ này (có thể lựa chọn giữ lại thuộc tính mới hay không).
 • Đạo cụ [Phù Điêu Ngọc-Chú] có thể thông qua tham gia Chân Long Đế Lăng nhận được.
 • Đạo cụ [Phù Điêu Ngọc-Ảo] có thể thông qua tham gia Tần Lăng nhận được.
 • Sau khi mở server 80 ngày, tham gia Nhiệm vụ ngày, dẹp yên Dị Tộc nhận, Dục Hỏa Tranh Phong mỗi ngày  có thể nhận Đạo cụ  [Phù Điêu Ngọc-Tuyến].
 • Sử dụng [Phù Điêu Ngọc-Tuyến] có thể đổi  [Phù Điêu Ngọc-Chú] tại Tiệm Gia Tộc.

Thêm mới Vòng Đồng Tâm

 • Thêm mới hiệu quả [Vòng Đồng Tâm], khi trong đội có sư đồ, mật hữu, hiệp lữ sẽ tự động kích hoạt trạng thái Đồng Tâm. Vòng Đồng Tâm sẽ có hiệu lực khi trong đội thiếu vòng tân thủ trở về.
 • Hiệu quả Vòng Đồng Tâm: Kích hoạt hiệu quả Thưởng Tân Thủ  Hành Đạo Thư, Mai Cốt Động, Cửu Châu Hành và Hành Hư Cảnh. Kích hoạt Cửu Châu Hành, Hành Hư Cảnh và hiệu quả Liên Đấu lân cận.
 • Phó bản Hành Đạo Thư và Mai Cốt Động nếu có 1 nhóm người chơi đồng tâm cũng có nghĩa là đã kích hoạt hiệu quả Thưởng Tân Thủ.

Huy Nhật Tinh Tuý, Giảo Nguyệt Tinh Tuý

 • Đạo cụ Huy Nhật Tinh Túy có thể dùng đúc Thần Khí Tâm Quyết.
 • Đạo cụ Giảo Nguyệt Tinh Túy có thể dùng tôi luyện cấp thần khí.
 • Thiếu hiệp thông qua giao diện Túi-Chế Tạo-Khác có thể sử dụng Mảnh Huy Nhật Tinh Phách tách thành Đạo cụ Huy Nhật Tinh Túy.
 • Đến thành Lâm An tìm Âu Dương Dã lựa chọn Tiệm Thần Khí, sau đó sử dụng Mảnh Huy Nhật Tinh Phách, Giảo Nguyệt Tinh Phách, Mảnh Phồn Tinh Phách số lượng khác nhau để đổi đạo cụ Giảo Nguyệt Tinh Túy.

PBM

PBM

Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.