Hệ Thống Thần Y

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Thần Y - Loại trang bị mới xuất hiện tại phiên bản mới Thập Điện Sinh Tử sẽ là cơ hội để các cao thủ khám phá những năng lực sức mạnh bí ẩn độc đáo.

  • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 02/07/2020.
  • Nội dung: Ra mắt hệ thống trang bị Thần Y.
  • Hệ thống trang bị -Thêm mới Thần Y·Thủy Trạch. Đại hiệp sử dụng 10 Phồn Tinh Phách đến thành Lâm An tìm Âu Dương Dã có thể đổi  Thần Y·Thủy Trạch môn phái tương ứng.

PBM

  • Hiệu quả Thần Y: Bộ [Thiên Duyên] tính Thương Long +1, Bộ [Thiên Duyên] tính Linh Diệu +1.
  • Thần Y có thể thông qua tôi luyện nâng cấp trang bị Thần Y. Trang bị Thần Y đổi ra sẽ có cấp 120. Thần Y không thể đúc, hiệu quả cố định.

PBM

  • Đạo cụ Phồn Tinh Phách: Có thể sử dụng 10 Mảnh Phồn Tinh Phách + 1 Mảnh Huy Nhật Tinh Phách hợp thành . Mảnh Phồn Tinh Phách có thể nhận được  thông qua các hoạt động như Thủ Lĩnh Ngoài Thành liên server, Phong Hỏa U Châu... Đại hiệp vào Túi-Chế tạo-Khác có thể hợp thành Phồn Tinh Phách dùng để đổi Bùa, Quần, Thần Y.

PBM

  • Hoạt động Thủ Lĩnh Ngoài Thành liên server mở sau khi server mở 1 ngày. Nhân vật Lv 42 trở lên thông qua đối thoại với Con Dâu Vương Nhị-Côn Lôn Sơn, có thể vào  [Côn Lôn Bí Cảnh] liên server. Trong thời gian diễn ra hoạt động,  Bí Cảnh reset 3 Thủ Lĩnh Ngoài Thành cấp đặc biệt, trong đó 1 thủ lĩnh là Thủ Lĩnh Thần Khí (Đấu, Càn và Hỏa). Tuỳ theo xếp hạng diệt Thủ Lĩnh thành công, Đấu Giá Gia Tộc sẽ có xác suất ra Mảnh Phồn Tinh Phách.
  • Hoạt động Thành Chiến Phong Hỏa U Châu có sau khi server mở 60 ngày. Đại hiệp mỗi tối thứ 7 hàng tuần có thể tham gia hoạt động.

PBM

Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.