Tình Duyên Đồng Hành

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Cùng lúc với sự ra mắt của các Đồng Hành hoàn toàn mới, hệ thống tính năng Tình Duyên Đồng Hành cũng được cập nhật tại phiên bản mới Thập Điện Sinh Tử, chỉ cần tham gia tích luỹ các loại Thẻ Đồng Hành phù hợp, đại hiệp có thể nhận được vô số phần thưởng quý báu giá trị liên thành.

 • Thời gian ra mắt: Sau bảo trì ngày 02/07/2020
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật Lv 42 trở lên. • Trong thời gian diễn ra hoạt động, có thể kích chọn mục Tình Duyên Đồng Hành để vào giao diện tham gia tính năng.
 • Thông qua thu thập Tình Duyên Châu, hoàn thành sưu tập các Thẻ Bài Đồng Hành và Điểm Tình Duyên để hoàn thành nhiệm vụ và nhận những phần thưởng phong phú.
 • Tình Duyên Châu có thể lựa chọn Rút x1 hoặc Rút x10, có thể ngẫu nhiên nhận được Thẻ Bài Đồng Hành. Tình Duyên Châu-Cao trực tiếp vào hành trang để nhấp sử dụng, tỷ lệ sẽ ưu tiên nhận được Thẻ Bài Đồng Hành còn thiếu, xác suất nhận thẻ vàng rất cao.
 • Điểm Tình Duyên ban đầu của tất cả Thẻ Bài Đồng Hành  đều là 0 điểm, nhận trùng thẻ bài tương ứng Điểm Tình Duyên sẽ tích lũy 10 điểm, thẻ bài chưa kích hoạt có màu xám.

PBM

 • Phần thưởng tình duyên có thể kể đến như: Mảnh Huy Nhật Tinh Phách, Giảo Nguyệt Tinh Phách/Mảnh, Mảnh Phồn Tinh Phách, Thiên Linh Hoa-Siêu(Đạo cụ đổi Thần Long), Phù Điêu Ngọc-Ảo, Phù Điêu Ngọc-Chú, Túi Phúc Năm Tý, Phù Văn Kỹ Năng-Chú, Lục Lạc Diệu Kim, Phù Văn Thuộc Tính, Hộp Thừa Vận, Phong Vân Bảo Hạp, Anh Hùng Thiếp, Quy Nguyên Chùy, Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1-Linh...
 • Phần thưởng xếp hạng: Mỗi lần nhận 1 Thẻ Bài Vàng tăng 300 tích luỹ điểm cá nhân, Thẻ bài khác tăng 10 tích luỹ điểm cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ tình duyên cũng có thể nhận được tích điểm cá nhân nhất định, tổng tích điểm cá nhân dùng để xếp hạng toàn server. Sau khi hoạt động kết thúc, hệ thống sẽ phát phần thưởng xếp hạng tương ứng,  bao gồm: Hộ Pháp Trận, Thiên Lang Ngọc cấp cao, Phong Vân Bảo Hạp...
 • Cách nhận Tình Duyên Châu:
  • Tham gia Bạn Đồng Hành hàng ngày, Giai Thoại Trà Quán, Bào Thương Kim Than, Thắng Diễn Võ, Thưởng Liên Đấu 5 thắng và Phần thưởng bậc liên đấu tuần sẽ nhận được Tình Duyên Châu.
  • Có thể đến Kỳ Trân Các, Lưu Kim Các mua Tình Duyên Châu.
  • Có thể đến Tiệm Bảo Thông muaTình Duyên Châu-Cao.
 • Ngoài ra, tính năng còn có sự xuất hiện của vật phẩm Tụ Duyên Tăng Ích, sau khi sử dụng, tuỳ theo loại có thể giúp thuộc tính của Đồng Hành xuất chiến tăng 20% ~ 50%.
 • Cách nhận Tụ Duyên Tăng Ích: Tham gia hoạt động Tình Duyên Đồng Hành có thể nhận được phần thưởng xếp hạng Đạo cụ [Tụ Duyên Ngọc]. Sau khi đại hiệp sử dụng [Tụ Duyên Ngọc] cấp khác nhau, sẽ nhận được [Tụ Duyên Tăng Ích] vĩnh viễn tương ứng.
 • Đại hiệp đến [Đồng Hành ]- giao diện [Tụ Duyên Tăng Ích], tiêu hao Tẩy Tủy Đơn có thể kích hoạt [Tụ Duyên Tăng Ích], tăng Điểm thuộc tính cơ bản theo tỷ lệ phần trăm cho Đồng Hành xuất chiến.

PBM

Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.