Cập Nhật Khác

Quý đại hiệp thân mến!

Để chào mừng phiên bản mới Cái Thế Anh Hùng, Kiếm Thế Mobile sẽ gửi đến quý đại hiệp hàng loạt hoạt động mới cực hấp dẫn mang đến rất nhiều phần thưởng hấp dẫn khó có thể bỏ lỡ.

Mừng phiên bản mới - Quà Cái Thế Anh Hùng

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 08/04 - 23:59 14/04/2021 (7 ngày)
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật đăng nhập game lần đầu có thể nhận quà phúc lợi từ thư hệ thống.
 • Nội dung thưởng: Lượng lớn ngân lượng, Quy Nguyên Chùy x2, Tu Luyện Đơn-Sơ x80, Chìa Khởi Minh x10, Thiên Quân Thạch Lv1 x100, Gỗ Trầm Hương-Kỳ x10.

Phúc lợi đăng nhập 7 ngày

 • Thời gian hoạt động:Sau bảo trì 08/04 - 14/04/2021, hàng ngày 20:00~23:59 (7 ngày)
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian diễn ra hoạt động, role đăng nhập vào thời gian chỉ định hàng ngày có thể nhận thưởng phúc lợi từ thư hệ thống.
 • Nội dung thưởng:Ninh Thần Tán x30, Lộc Mộng Cẩn x100, Tẩy Luyện Nguyên Thạch x2, Pháo Hoa-Kim Huy (14 ngày) x2, Pháo Hoa-Tỏ Tình (14 ngày) x1.

Thu thập chữ Cái Thế Anh Hùng

 • Thời gian hoạt động:Sau bảo trì ngày 08/04 - 04:00 22/04/2021
 • Thời gian đổi đạo cụ:Sau bảo trì ngày 08/04 -04:00 25/04/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tham gia Dẹp Yên Dị Tộc có xác suất nhận đạo cụ Thẻ Chữ, thu thập đủ 4 loại Thẻ Chữ “Cái” “Thế” “Anh” “Hùng” có thể đến chỗ NPC Hy Tử trong thành Lâm An mở giao diện hoạt động đổi [Rương Kỷ Niệm], mở rương chắc chắn nhận [Gỗ Trầm Hương-Kỳ x2] [Ninh Thần Tán x5], có xác suất nhận thêm [Mảnh Phồn Tinh Phách], [Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách], [Phù Văn Thuộc Tính], [Tu Luyện Đơn-Sơ x80], [Lộc Mộng Cẩn x150].
 • Mỗi vị thiếu hiệp mỗi ngày tối đa có thể đổi 5 rương thưởng.

Hoàn trả tích lũy nạp

 • Thời gian hoạt động:Sau bảo trì 08/04 - 23:59 14/04/2021
 • Nội dung hoạt động:Trong thời gian diễn ra hoạt động, Tích Lũy Nạp đạt mốc chỉ định có thể nhận tất cả thưởng của tất cả các mốc thỏa mãn, mỗi mốc thưởng chỉ có thể nhận 1 lần. Nạp ngay nhận hoàn trả ngay, thưởng nhận tại giao diện hoạt động.
 • Chi tiết hoạt động, vui lòng xem tại giao diện hoạt động Hoàn Trả Tích Lũy Nạp.

Hoàn Trả Tri Ân

 • Thời gian gửi Nguyên Bảo:Sau bảo trì 08/04 - 03:59 22/04/2021
 • Thời gian lật thẻ và tích lũy lợi tức:04:00 10/04 - 03:59 22/04/2021
 • Thời gian nhận:04:00 22/04-03:59 27/04/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp lv 40 trở lên tỏng thời gian hạn định, có thể thông qua giao diện hoạt động có thể gửi số Nguyên Bảo nhất định. Sau khi gửi Nguyên Bảo, trong thời gian lật thẻ sẽ nhận lợi tức nhất định và thưởng số lần lật thẻ hàng ngày thiếu hiệp gửi càng nhiều Nguyên Bảo thì lợi tức tương ứng và số lần lật thẻ được thưởng sẽ càng nhiều. Đến thời gian quy định, thiếu hiệp có thể rút hết tiền gửi và lợi tức tỏng 1 lần, tiền gửi hoàn trả Nguyên Bảo, lợi tức hoàn trả Nguyên Bảo Khóa.
 • Thưởng lật thẻ bao gồm:Phù Văn Kỹ Năng-Đúc , Mảnh Huy Nhật Tinh Phách, Mảnh Phồn Tinh Phách, Thú cưỡi hiếm, Nguyên Bảo....
  • Thiếu hiệp gửi 2000/5000/10000/20000 Nguyên Bảo, khi thời gian lật thẻ và tích lũy lợi tức bắt đầu, hàng ngày có thể nhận 2/4/5/6 lần (không tính cộng dồn) số lần lật thẻ, sẽ reset số lần lật thẻ vào lúc 4:00 hàng ngày, số lần lật thẻ ngày hôm trước chưa dùng ngày thứ 2 không thể dùng.
 • 04:00 21/04 - 03:59 22/04 là thời gian vui vẻ, thiếu hiệp có thể sử dụng tất cả số lần lật thẻ mà trước đó chưa sử dụng. Trong thời gian giữa hoạt động gửi Nguyên Bảo, số lần lật thẻ bị mất trước đó sẽ được hoàn trả trong thời gian vui vẻ.
  • Nếu có thẻ tháng/thẻ tuần hàng ngày có thể nhận thêm 1 lần lật thẻ, chỉ có hiệu lực trong ngày đó.
  • Hết thời gian hoạt động Nguyên Bảo gốc chưa nhận sẽ được hoàn trả qua thư, nếu lợi tức không nhận sẽ không được hoàn trả.

Thêm mới-đạo cụ mua giới hạn

 • Kỳ Trân Các -Tiệm Bảo Thông thêm mới đạo cụ mua giới hạn:
 • Mở server 50 ngày, Kỳ Trân Các -Tiệm Bảo Thông bày bán  [Ngộ Đạo Quyển-Tinh], giá bán 50 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 5 cái.
 • Mở server 91 ngày, Kỳ Trân Các -Tiệm Bảo Thông bày bán  [Quan Tinh Tuyết Sa], giá bán 10 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 10 cái.
 • Mở server 119 ngày, Kỳ Trân Các -Tiệm Bảo Thông bày bán  [Ám Diệm Thạch], giá bán 200 Nguyên Bảo, mỗi tháng giới hạn mua 10 cái.

Mời bạn chơi game, nhận quà Nguyên Bảo

 • Phạm vi hoạt động: Tất cả các máy chủ
 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 22/04 - 23:59 22/05/2021
 • Nội dung hoạt động: Đến giao diện Phúc Lợi-Phúc lợi khác để xem hoạt động mời bạn nhận NB. Khi người được mời tạo nhân vật điền code mời của bạn và mua thẻ tháng thì bạn có thể nhận phiếu đổi Nguyên Bảo Khóa, theo điều kiện cao nhất có thể nhận 2000 Nguyên Bảo Khóa.
 • Chỉ những nhân vật tạo trong thời gian diễn ra hoạt động mới có thể điền code mời. Tích lũy phiếu đổi Nguyên Bảo Khóa đến mốc 1000 Nguyên Bảo Khóa có thể nhận, hoạt động này có thể tham gia 2 vòng.

Điều chỉnh ưu hóa

 • Hiển thị và thuộc tính của Phi Phong và Bối Sức có thuộc tính tách rời,thiếu hiệpcó thể tự do mặc ngoại quan yêu thích.
 • Để tiện cho việc ghép đội hoàn thành phó bản, điều chỉnh thưởng Khô Vinh Thường như sau: 
 • Thưởng vượt ải thêm 1x Ngọc Thô Côn Sơn.
 • Thưởng đấu giá tân thủ chỉnh giống với Anh Hùng Đan Thư.
 • Ngọc Thô Côn Sơn đấu giá giảm xuống 1,tăng lượng trang bị nhất định, đảmbảo tăng lợi từ phó bản so với trước khi điều chỉnh.
 • Điều chỉnh Tâm Quyết Minh Kính:"Phản 5% sát thương phải chịu cho nguồn gây sát thương.” chỉnh thành “Hồi 3%sinh lực khi bị tấn công. Khi sinh lực bản thân thấp hơn 50%, sẽ hồi thêm 30% sinh lực,tối đa mỗi 30 giây kích hoạt 1 lần."

Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được sự hỗ trợ tốt nhất.