Gia Tộc Phần Hương

Quý đại hiệp thân mến!

Trong lần cập nhật phiên bản mới Cái Thế Anh Hùng lần này, Tiểu Kiếm xin giới thiệu đến quý anh hùng cập nhật mới Gia Tộc Phần Hương, cùng nhiều hoạt động mới với mong muốn gia tộc đồng lòng, đoàn kết dẹp tan các môn đạo tà giáo.

Điều Kiện

 • Thời gian mở hoạt động: Mỗi ngày 10:00-19:30, 20:00-24:00
 • Cách thức mở hoạt động: Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó đến gặp NPC Gia Tộc Chấp Sự tiêu hao tài sản để mở hoạt động.

Nội dung hoạt động

 • Tộc Trưởng hoặc Tộc Phó đến gặp NPC Gia Tộc Chấp Sự tiêu hao tài sản để mở hoạt động, sau khi hoạt động mở được 10 giây, Lò Hương sẽ xuất hiện tại Lãnh Địa Gia Tộc bên Cây Ước Nguyện, sau khi mở được 30 giây sẽ xuất hiện Cơ Quan tại Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường, Huyền Vũ Đường, thành viên gia tộc mở Cơ Quan nghênh chiến Dị Thú bảo vệ Lò Hương.
 • Có thể mở thừng cơ quan được mở có thể tạo liên tục 4 đợt Dị Thú, mỗi đợt sau khi diệt sạch mớ tạo đợt kế:
 • Nếu thời gian thắp hương còn ít hơn 1 phút, không thể mở cơ quan, và cơ quan sẽ không làm mới Dị Thú.
 • Gia Tộc có số người tham gia không nhiều cần mở từng cơ quan.
 • Sau khi 4 đợt Dị Thú của 4 cơ quan đã được diệt sẽ bước vào giai đoạn diệt Boss.
 • BOSS sẽ cố định xuất hiện tại trước sảnh Tiệc Gia Tộc, sau khi diệt BOSS, [Cơ Quan Kỳ Lân] sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Lãnh Địa Gia Tộc, đồng thời sẽ nhắc nhở vị trí tương ứng, sau khi mở Cơ Quan Kỳ Lân hoặc Cơ Quan Kỳ Lân biến mất, thời gian thắp hương còn lại nhiều hơn 1 phút sẽ mở tiếp đợt kế, nếu ít hơn 1 phút, sẽ kết thúc đợt thắp hương này.
 • Thắp Hương gồm 5 đợt, nếu trong thời gian Thắp Hương hoàn thành 5 đợt tấn công được nhận thêm 2 [Rương Kỳ Lân].

Thưởng Hoạt Động

 • Mỗi Gia Tộc mỗi tuần tối đa mở 2 lần hoạt động,mỗi người mỗi tuần chỉ có thể nhận 2 lần thưởng Phần Hương.
 • Giai đoạn Túi Phúc:
 • Số lần mở Túi Phúc = Số đợt tiêu diệt Dị Thú /3, (Tăng lên làm tròn).
 • Cứ diệt 1 đợt quái của mỗi cơ quan được tính là 1 đợt, diệt 1 BOSS được tính là 10 đợt.
 • Số người tham gia Thắp Hương chưa đủ 10 người không thể mở Túi Phúc, số lần mở Túi Phúc chuyển thành đạo cụ [Túi Phúc Thủ Hộ].
 • Số người tham gia Thắp Hương nhiều hơn 10 người, sau khi giai đoạn Thắp Hương Thủ Hộ kết thúc, tạo mới Túi Phúc tại Lãnh Địa Gia Tộc bên Cây Ước Nguyện, thành viên gia tộc có thể đến mở Túi Phúc nhận thưởng.
 • Khi kết thúc giai đoạn mở Túi Phúc Thắp Hương, số lần mở Túi Phúc chưa dùng sẽ chuyển thành đạo cụ [Túi Phúc Thủ Hộ].
 • Rương Kỳ Lân:Trong quá trình Thắp Hương, cứ tìm thấy và mở Cơ Quan Kỳ Lân, sau khi Thắp Hương kết thúc sẽ tặng 1 [Rương Kỳ Lân] cho thành viên lãnh địa mở cơ quan;hoạt động Trước khi kết thúc thời gian Thắp Hương, hoàn thành 5 đợt tấn công, nhận thêm 2 [Rương Kỳ Lân].
 • Hộp Khen Thưởng: Sau khi kết thúc thắp hương sẽ tặng [Hộp Khen Thưởng] cho người chơi có sát thương cao nhất, diệt Dị Thú và BOSS nhiều nhất.  (3 mục được cộng dồn, ví dụThắp Hương lần này, tổng 3 mục của Long Ngũ Công Tử đạt cao nhất, nhận 3 [Hộp Khen Thưởng])

Chi tiết thưởng

 • Mở Túi Phúc: Mỗi lần mở nhận 23000 Bạc, đồng thời nhận thêm [1 Gỗ Trầm Hương-Trân], [2 Thiên Huyền Băng] hoặc [1 Toái Quỳnh Ngọc]
 • Túi Phúc Thủ Hộ: Cứ mở 1 Túi Phúc Thủ Hộ nhận ngay 20000 Bạc và 2 Thiên Quân Thạch Lv1
 • [Rương Kỳ Lân]
  • Trước 91 ngày mở server được nhận rương: Mở miễn phí nhận 20 Thiên Quân Thạch Lv1 và 2 Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1, tốn Nguyên Bảo để mở có cơ hội nhận thêm 1 Triệt Ngọc Thạch, 1 Ngộ Đạo Quyển hoặc 9 Ninh Thần Tán.
  • Sau 91 ngày mở server được nhận rương: Mở miễn phí nhận 20 Thiên Quân Thạch Lv1, 2 Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1 và 5 Quan Tinh Tuyết Sa, tốn Nguyên Bảo để mở có cơ hội nhận thêm 1 Ngộ Đạo Quyển-Tinh, 1 Ngộ Đạo Quyển hoặc 10 Ninh Thần Tán.
 • [Hộp Khen Thưởng]:Mở nhận 100 Nguyên Bảo khóa, 100x Lộc Mộng Cẩn và 1x Hoa Hồng Giải Sầu.

Nhắc nhở hoạt động

 • Kỹ năng nhiều giai đoạn và kèm khống chế có thể phát huy tác dụng to lớn khi Thắp Hương.
 • Nội lực vô cùng quan trọng, cần dùng kỹ năng giúp hồi nội lực.
 • Nếu số người tham gia không nhiều, hãy thử dùng chiến thuật mở từng cái trong số 4 cơ quan.
Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được sự hỗ trợ tốt nhất.