Thú Cưng Linh Ngọc

Quý đại hiệp thân mến!

Trong lần cập nhật phiên bản mới Cái Thế Anh Hùng lần này, Tiểu Kiếm xin giới thiệu đến quý anh hùng cập nhật mới Tinh Luyện Linh Ngọc, tăng thêm thuộc tính cơ bản, cường hóa nhân vật thêm mạnh mẽ giúp con đường hành tẩu giang hồ của quý đại hiệp dễ dàng hơn.

Tinh Luyện Linh Ngọc

 • Tính năng giúp tăng thêm thuộc tính cơ bản (tăng thuộc tính cơ bản sẽ cộng vào nhân vật) giúp nhân vật mạnh hơn.

 • Tăng cấp: Sẽ tăng bậc cường hóa, dùng các nguyên liệu Linh Tủy và Quan Tinh Tuyết Sa.

 • Tinh luyện: Cần dùng Linh Ngọc cùng phẩm chất và thêm nguyên liệu Ảm Diệm Thạch để tinh luyện
 • Ngoài ra, khi thu hồi những Linh Ngọc không dùng nhận lại Linh Tủy, số lượng nhận theo phẩm chất Linh Tủy

Thêm mới Linh Ngọc thú cưng-Ngọc Cam

 • Thêm mới đạo cụ  [Côn Sơn Ngọc], dùng có xác suất nhận Linh Ngọc Cam.
 • [Côn Sơn Ngọc] có thể nhận thông qua Đấu Giá Nguyên Bảo khi vượt ải Anh Hùng Khô Vinh. Có xác suất nhận và có thể giao dịch Túi Phúc Vui Vẻ-Trân trong Quà 20.000 mỗi ngày (Mở server > 119 ngày). Sau khi dùng [Côn Sơn Ngọc] sẽ có xác suất xuất ra Linh Ngọc phẩm chất khác nhau:Lam 50%, Tím 40%, Cam 10%.

Cường hóa thuộc tính cơ bản

 • Nâng cấp thuộc tính Linh Ngọc:Linh Ngọc có thể thông qua tiêu hao [Linh Tủy] và [Quan Tinh Tuyết Sa] để nâng cấp thuộc tính cơ bản. Đạo cụ [Linh Tủy] nhận khi thu hồi Linh Ngọc, nguồn ra [Quan Tinh Tuyết Sa]: server mở trên 91 ngày xuất ra từ gia tộc Phần Hương hoặc mua giới hạn tại Tiệm Bảo Thông.
 • Thu hồi Linh Ngọc:Có thể thu hồi Linh Ngọc để nâng cấp nguyên liệu [Linh Tủy]. Thu hồi Linh Ngọc đã nâng cấp, hoàn trả 70% nguyên liệu tiêu hao [Linh Tủy] và [Quan Tinh Tuyết Sa].

Tinh luyện thuộc tính Linh Khí

 • Thuộc Tính Linh Khí Tinh luyện:Chỉ có Linh Ngọc phẩm chất Cam trở lên mới có thể tiến hành tinh luyện thuộc Tính Linh Khí, mỗi lần tiến hành tinh luyện tiêu hao 2 Linh Ngọc cùng phầm chất và 10 [Ám Diệm Thạch]. Nguồn ra [Ám Diệm Thạch]: Server mở trên 119 ngày hoạt động hạn giờ hoặc mua giới hạn tại Tiệm Bảo Thông.
 • Linh Ngọc đã nâng cấp khi dùng để tinh luyện, hoàn trả 70% nguyên liệu tiêu hao.
 • Sau khi tinh luyện nâng cấp ngẫu nhiên 1 dòng thuộc tính Linh Khí, giá trị nâng cấp cũng là ngẫu nhiên.
 • 1 Linh Ngọc tối đa chỉ có thể tinh luyện 5 lần thuộc tính Linh Khí, mỗi dòng thuộc tính Linh Khí tối đa chỉ có thể tinh luyện 3 lần.
 • Tạo lại thuộc tính Linh Khí: Có thể tiêu hao Nguyên Bảo reset lại tất cả thuộc tính tinh luyện Linh Khí, đồng thời reset số lần có thể Tinh luyện.
Nay xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được sự hỗ trợ tốt nhất.