Tin tức

04/02: Bảo trì cập nhật nhiều hoạt động mới

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 04/02/2021. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8h - 11h ngày 04/02/2021.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Văn Tâm Chúc Phúc

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 04/02 - 04:00 17/02/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể thông qua kích chọn banner hoặc đạo cụ Văn Tâm Chúc Phúc vào hoạt động. Tham gia Hoạt động có thể nhận điểm chúc phúc, còn có xác suất nhận đạo cụ Ninh Thần Tán, Lộc Mộng Cẩn, Ngộ Đạo Quyển-Tinh, Chìa Khởi Minh... Tích lũy điểm chúc phúc đạt đến mốc nhất định có thể nhận thưởng Chìa Khởi Minh, Ninh Thần Tán, Ngộ Đạo Quyển...
 • Nguồn ra đạo cụ Chúc Phúc:
  • Tham gia hoạt động hàng ngày Liên Đấu, Diễn Võ, Du Ngoạn, Dẹp Yên Dị Tộc có thể nhận lượng lớn Tuyết Ngân Chúc Phúc Phù
  • Tiệm Bảo Thông có thể mua Diệu Kim Chúc Phúc Phù, Phúc Chí Phù, Thành Tâm Phù.
 • Quy tắc chúc phúc:
  • Dùng Chúc Phúc Phù khác nhau tỉ lệ khác nhau, sau khi chúc phúc thành công, tỉ lệ chúc phúc lần sau sẽ bị giảm.
  • Điểm chúc phúc nhận được khi chúc phúc thành công liên tục có thể tăng tích lũy (đạt tối đa), khi thất bại sẽ hoàn nguyên điểm ban đầu.
  • Dùng Phúc Chí Phù, có thể khóa tỉ lệ chúc phúc với mức ban đầu (Bỏ qua xác suất đã giảm). Dùng Thành Tâm Phù, có thể hoàn nguyên điểm chúc phúc về ban đầu.
  • Khi điểm chúc phúc đạt mức thưởng tương ứng, có thể nhấp vào biểu tượng rương bên dưới để nhận thưởng.
  • Sau khi nhận tất cả các mức thưởng, điểm chúc phúc đã nhận sẽ bị xóa hết, tạo mới thưởng.

Linh Lung Bảo Hạp-Hòa Hi Ly Hàn

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 04/02 - 04:00 18/02/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp kích chọn biểu tượng phía trên bên phải có thể mở giao diện hoạt động “Linh Lung Bảo Hạp”. Thiếu hiệp có thể mở Linh Lung Bảo Hạp trong giao diện hoạt động, có cơ hội nhận phần thưởng phong phú.
 • Ngoại quan trở lại kỳ này bao gồm: Thú cưỡi 2 người [Vụ Miên Tuyết Khiếu] (ban đầu là thú cưỡi 2 người, sau đó có thể thông qua Ngự Linh Tiên Sâm nâng cấp thành thú cưỡi 5 người), thời trang [Chiêu Minh-Siêu] [Chiêu Minh-Kỳ] [Chiêu Minh], tóc [Cửu Dạ Nguyệt-Siêu] [Cửu Dạ Nguyệt], bối sức [Mi Tiểu Lộc-Kỳ] [Mi Tiểu Lộc], yêu sức [Tuyết Đồng Tử-Kỳ] [Tuyết Đồng Tử].
 • Quy tắc hoạt động: Linh Lung Bảo Hạp kỳ này phân thành 2 hồ ngoại quan độc lập [Hòa Hi Ly Hàn-Siêu] và [Hòa Hi Ly Hàn].
 • Thiếu hiệp có thể tiêu hao Nguyên Bảo không khóa mở bảo hạp trong hồ [Hòa Hi Ly Hàn-Siêu] có xác suất nhận thưởng thú cưỡi không khóa [Vụ Miên Tuyết Khiếu], thời trang không khóa [Chiêu Minh-Siêu] [Chiêu Minh-Kỳ] [Chiêu Minh], tóc không khóa [Cửu Dạ Nguyệt-Siêu] [Cửu Dạ Nguyệt], bối sức không khóa [Mi Tiểu Lộc-Kỳ] [Mi Tiểu Lộc], yêu sức không khóa [Tuyết Đồng Tử-Kỳ] [Tuyết Đồng Tử].
 • Thiếu hiệp có thể tiêu hao Chìa Linh Lung, Nguyên Bảo khóa hoặc Nguyên Bảo không khóa mở bảo hạp trong hồ [Hòa Hi Ly Hàn] (ưu tiên tiêu hao Chìa Linh Lung, tiếp đến tiêu hao Nguyên Bảo khóa, phần không đủ sẽ tiêu hao Nguyên Bảo không khóa bù vào), có xác suất nhận thưởng khóa: thú cưỡi [Vụ Miên Tuyết Khiếu], thời trang khóa [Chiêu Minh-Siêu] [Chiêu Minh-Kỳ] [Chiêu Minh], tóc khóa [Cửu Dạ Nguyệt-Siêu] [Cửu Dạ Nguyệt], bối sức khóa [Mi Tiểu Lộc-Kỳ] [Mi Tiểu Lộc], yêu sức khóa [Tuyết Đồng Tử-Kỳ] [Tuyết Đồng Tử].
 • Ngoại quan mở bằng Nguyên Bảo không khóa có thể giao dịch cùng kênh.
 • Rã ngoại quan: Khi thiếu hiệp chọn “tự động rã” trong giao diện Linh Lung Bảo Hạp, một số ngoại quan trong Bảo Hạp sẽ dựa vào quy tắc tự động rã thành số lượng Chìa Linh Lung tương ứng. Thiếu hiệp cũng có thể đến Thành Lâm An chỗ npc [Hồng Ngọc], thu hồi ngoại quan kỳ này thành Chìa Linh Lung.
 • Ngoại quan có thể rã/thu hồi kỳ này là: Thú cưỡi 2 người [Vụ Miên Tuyết Khiếu], thời trang [Chiêu Minh-Siêu] [Chiêu Minh-Kỳ] [Chiêu Minh], tóc [Cửu Dạ Nguyệt-Siêu] [Cửu Dạ Nguyệt], bối sức [Mi Tiểu Lộc-Kỳ] [Mi Tiểu Lộc], yêu sức [Tuyết Đồng Tử-Kỳ] [Tuyết Đồng Tử].
 • Quy tắc tự động rã: Khi (Số lượng ngoại quan có trong túi + số lượng ngoại quan tương ứng đã kích hoạt) ≥ 2, nhận thêm ngoại quan tương đồng, sẽ tự động rã thành Chìa Linh Lung. “Tự động rã” mặc định là trạng thái chưa tích chọn, Thiếu hiệp nếu cần dùng tính năng tự động rã, vui lòng tự tiến hành tích chọn.
 • Tử Vi Ước Nguyện: Thiếu hiệp vào giao diện Linh Lung Bảo Hạp, nhấp chọn 1 món ngoại quan kỳ này bên phải làm mục tiêu Ước Nguyện, sẽ mở hệ thống Ước Nguyện.
 • Thiếu hiệp mỗi lần mở Linh Lung Bảo Hạp, sẽ tăng 1 điểm ước nguyện. Khi điểm ước nguyện đạt yêu cầu của mục tiêu, lần mở Bảo Hạp kế chắc chắn nhận mục tiêu Ước Nguyện chỉ định (Mục tiêu Ước Nguyện chỉ được chọn trong phạm vi chỉ định).

 • Ngoại quan khác nhau yêu cầu điểm ước nguyện khác nhau. Thiếu hiệp khi mở Bảo Hạp nhận được mục tiêu Ước Nguyện, điểm ước nguyện sẽ xóa. 
 • Thay đổi mục tiêu Ước Nguyện: Khi mở hồ ngoại quan mới, thiếu hiệp có thể chọn mục tiêu Ước Nguyện miễn phí 1 lần cho hồ ngoại quan này. Sau đó thiếu hiệp muốn thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, mỗi lần thay đổi sẽ tốn 1 lần Ước Nguyện. Số lần Ước Nguyện có thể tốn [Chìa Tử Vi] để tăng (Chìa Tử Vi có thể mua trong Kỳ Trân Các-Lưu Kim Các). Số lần Ước Nguyện của hồ ngoại quan độc lập với nhau.
 • Khi thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, không ảnh hưởng điểm ước nguyện tích lũy hiện tại.

Khiêu Chiến Huyết Sa

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì 04/02 - 4:00 24/02/2021.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ 42 trở lên.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể tham gia hoạt động bằng cách kích chọn vào icon bên phải giao diện chính để vào giao diện hoạt động tích điển “Khiêu Chiến Huyết Sa”. BXH khiêu chiến sẽ hiển thị top 50 của server, BXH liên server sẽ hiển thị top 3 của các server. Mỗi ngày 13: 30 và 23: 30 sẽ cập nhật BXH liên server.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể nhận thưởng số trận tham gia tại giao diện BXH khiêu chiến, bao gồm: Túi Phúc Năm Tý, Chung Sơn Tinh Thiết, Chung Sơn Huyền Thiết, Phù Văn Thuộc Tính... Sau khi hoạt động kết thúc sẽ phát thưởng theo BXH, bao gồm: Danh hiệu đặc biệt, vật cưỡi Quật Lư, Kệ Lục Thủy Thanh Trúc, Phù Văn Kỹ Năng-Đúc, Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv6-Linh, Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5-Linh, Anh Hùng Thiếp, Quy Nguyên Chùy...
 • Tích điểm của 1 trận đấu = tích điểm xếp hạng Huyết sa + Điểm sinh tồn + điểm tiêu diệt. Xếp hạng tích điểm ưu tiên tổng tích điểm thi đấu, nếu tích điểm bằng nhau sẽ xét đến số lần đánh bại, nếu lần đánh bại cũng như nhau sẽ ưu tiên trường hợp vào BXH trước.
 • Chi tiết xem thêm trong mô tả hoạt động.
 • Thành viên gia tộc đoạt top 1 thư thông báo điều chỉnh thành [Giang Hồ Bí Bảo] x3.

Người Cũ Quay Về

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì 04/02 - 23:59 28/02/2021 (25 ngày)
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi cũ quay về server cũ có thể kích hoạt tư cách hoạt động [Quà Trở Về]. Trong thời gian diễn ra hoạt độn, hoàn thành tích lũy đăng nhập 7 ngày có thể nhận thưởng phong phú Nguyên Bảo khóa, Lục Lạc Diệu Kim, Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Quy Nguyên Chùy... Mỗi ngày nạp 10.000 hoặc tích lũy nạp đạt 1.320.000 còn có thể nhận thưởng giá trị Đá-Cao, Chú Hồn Thạch, Tẩy luyện Nguyên Thạch, Trấn Long Tinh... Nhân vật tham gia các hoạt động trong game còn có thể nhận tích điểm trở về, có thể đến Tiệm Trở Về đổi phần thưởng.
 • Phán đoán người chơi cũ quay về: Những tài khoản đăng ký trước 01/01/2021, và không có nhân vật đăng nhập trong khoảng thời gian từ 00:00 ngày 01/01 ~ 23:59 ngày 20/01/2021.

Điều Chỉnh Ưu Hóa

 • Quy Nhân Sâm đổi thành Ngư Linh tiên Sâm, thú cưỡi [Vụ Miên Tuyết Khiếu] [Quang Kỳ] có thể thông qua Ngự Linh Tiên Sâm nâng cấp thành thú cưỡi 5 người.
 • Chân Khí-Hành Khí Đơn điều chỉnh thành đạo cụ có thể bán.
 • Thời gian chờ của thần kỹ [Thẩm Phán] của Hoàng Đô-Siêu giảm còn 30s. 
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer