Tin tức

10/09: Cập nhật mới nhiều hoạt động mới hấp dẫn

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến

Nhằm giúp hành trình chinh phục võ học vang danh giang hồ của quý đại hiệp thêm phần thú vị, từ ngày 10/09/2020, Kiếm Thế Mobile sẽ tiến hành bảo trì cập nhật nhiều nội dung mới hấp dẫn. Thông tin chi tiết như sau:

 • Thời gian: 09:00 – 11:00 Thứ Năm 10/09/2020.
 • Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập và nạp thẻ trong thời gian bảo trì.
 • Nội dung: Cập nhật những hoạt động mới như bên dưới.

Sự kiện Tình Duyên Đồng Hành

KTM

  • Thời gian: Từ sau cập nhật 10.09 đến 00:00 ngày 20.09
  • Giới  thiệu hoạt động:
  • Giang hồ có nhiều truyền thuyết về Đồng Hành, dùng Tình Duyên Châu rút thưởng có thể tăng Điểm Tình Duyên cho Thẻ Đồng Hành.
  • Có thể sử dụng nhiều hiệu quả Tụ Duyên Tăng Ích của đồng hành, được chọn những hiệu quả không cùng cấp, Nếu [Tụ Duyên Ngọc] mới nhạn có hiệu quả tăng ích giống hoặc thấp hơn, có thể  chọn không dùng, [Tụ Duyên Ngọc] thưởng ở hoạt động này không khóa.
  • Cách nhận Tình Duyên Châu: Từ các hoạt động trong game hoặc mua trong Lưu Kim Các, Tiệm Thông Bảo.
  • Quy tắc:
   • Mỗi lần rút Thẻ Đồng Hành đều tăng 10 Điểm Tình Duyên cho Thẻ Đồng Hành này.
   • Rút  Thẻ Đồng Hành sẽ tăng điểm cá nhân, Thẻ  Đồng Hành Vàng tăng 300 Điểm Cá Nhân, Thẻ Đồng Hành khác tăng 10 Điểm Cá Nhân.
   • Thu thập Đồng Hành sẽ hiển thị tất cả đồng hành hiện có. Càng nhiều Đồng Hành điểm tích lũy sẽ càng cao.
   • Thưởng tình duyên sẽ gồm 31 nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận thưởng tương ứng.
  • Lưu ý:
   • Hoàn thành nhiệm vụ Tình Duyên cần nhận thưởng thủ công, sau khi hoạt động kết thúc sẽ bảo lưu một khoảng thời gian, nếu kết thúc hoạt động hoàn toán sẽ bỏ qua phần thưởng.
   • Nhận [Thưởng Hạng] để xem các mức thưởng hạng.
   • Cần đạt yêu cầu tích điểm tối thiểu mới được nhận thưởng tương ứng.
   • Muốn dùng Tình Duyên Châu-Cao hãy tính toán thời gian dùng đạo cụ của mình.
  • Rút thưởng 1 lần Tinh Duyên Châu.

KTM

  • Rút thưởng 10 lần Tình Duyên Châu.

KTM

  • Rút thưởng 10 lần Tình Duyên Châu-Cao (xác xuất ra Đồng Hành Vàng cao).

KTM

  • Giao diện thu thập

KTM

  • Giao diện thưởng hạng.

KTM

  • Tụ Duyên Ngọc: Thưởng từ BXH.

KTM

KTM

KTM

KTM

KTM

 • Giao diện kích hoạt Tụ Duyên Ngọc trong Tình Duyên Đồng Hành – tăng sức mạnh.

KTM

 • Giao diện Thưởng Tình Duyên.

KTM

KTM

KTM

KTM

Hoạt động Nạp Hoàn Trả

KTM

 • Thời gian hoạt động: Sau cập nhật ngày 10/09 – 23:59 ngày 15/09
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động,  tích lũy nạp đạt mốc chỉ định có thể thể nhận phần thưởng tương ứng,  mỗi mốc thưởng chỉ được nhận 1 lần.
 • Mốc 1:Tích lũy nạp đạt 160,000, hoàn trả 200NB khóa +36Tình Duyên Châu.
 • Mốc 2:Tích lũy nạp đạt 563,000, hoàn trả 480NB khóa +54Tình Duyên Châu.
 • Mốc 3:Tích lũy nạp đạt 1,407,000, hoàn trả 800NB khóa +54Tình Duyên Châu.
 • Mốc 4:Tích lũy nạp đạt 2,412,000, hoàn trả 960NB khóa +60Tình Duyên Châu.
 • Mốc 5:Tích lũy nạp đạt 4,288,000, hoàn trả 1280NB khóa +10Tình Duyên Châu-Cao.
 • Mốc 6:Tích lũy nạp đạt 6,633,000, hoàn trả 2680NB khóa +60Tình Duyên Châu.
 • Mốc 7:Tích lũy nạp đạt 10,988,000, hoàn trả 2980NB khóa +60Tình Duyên Châu.
 • Mốc 8:Tích lũy nạp đạt 16,348,000, hoàn trả 3280NB khóa +15Tình Duyên Châu-Cao.
 • Mốc 9:Tích lũy nạp đạt 21,708,000, hoàn trả 3280NB khóa +30Tình Duyên Châu-Cao.
 • Mốc 10:Tích lũy nạp đạt 26,800,000, hoàn trả 3280NB khóa +50Tình Duyên Châu-Cao.
 • Ví dụ: Khi mốc nạp tích lũy đạt 2,412,000, có thể nhận thưởng Mốc 1, Mốc 2, Mốc 3, Mốc 4.
 • Hướng dẫn:Mua gói quà bất kỳ,  Quà Đầu Tư Trưởng Thành,  Thẻ Ưu Đãi,  Rương Nguyên Bảo đều được tính vào số tích lũy hoạt động.
 • Lưu ý:
  • Nhân vật lv42 mới có thể mở giao diện nhận thưởng. Nếu dưới lv42 vẫn sẽ co tích lũy điểm nhưng không hiển thị giao diện, không thể nhận thưởng.
  • Khi đủ điều kiện cần mở giao diện Tích Lũy Nạp và  lĩnh thưởng tại giao diện này.
  • Phần thưởng chưa nhận khi kết thúc hoạt động sẽ không gửi thưởng qua Thư nên Thiếu hiệp lưu ý nhận thưởng đúng thời gian.

Lật thẻ Ước Nguyện

KTM

 • Thời gian hoạt động: Sau cập nhật ngày 10/09 - 00: 00 ngày 19/09
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể thông qua cổng vào “Lật Thẻ Ước Nguyện” tại gốc phải giao diện chính để mở giao diện hoạt động, tiêu hao Thẻ Phúc Duyên khóa hoặc không khóa để tham gia ước nguyện. Tiêu hao đạo cụ ước nguyện không khóa sẽ tăng điểm ước nguyện (dùng để đổi phần thưởng và tham gia xếp hạng), Tiêu hao đạo cụ ước nguyện không khóa số lượng nhất định, sẽ nhận thêm” Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”. Ước nguyện có cơ hội nhận: Sương Hà Huyền Thiết, Tẩy luyện Nguyên Thạch, Khô Cốt Thành Quân, Ngưng Thần Tán, Ngọc Thô Côn Sơn, Du Hiệp Lệnh, Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Trưởng Thành Đơn-Sơ...phần thưởng phong phú, may mắn có thể nhận nguyên liệu thần binh Mảnh Huy Nhật Tinh Phách.
 • Cơ chế bảo đảm, tiêu hao Thẻ Phúc Duyên: Nếu nhiều lần ước nguyện nhưng không nhận được ”Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”, sẽ nhận 1 cơ hội nhất định rút được ”Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”, nếu tạo mới lượt phần thưởng vẫn chưa rút được, số lần bảo đảm cũng sẽ được tính lại.  (tiêu hao đạo cụ không khóa liên tục 250lần/đạo cụ khóa liên tục 1000 lần không rút được mảnh, chắc chắn nhận 1 cơ hội rút mảnh và tạo mới tính lại số lần bảo đảm. Trong thời gian đó nhận mảnh hoặc hoạt động kết thúc số lần bảo đảm sẽ tạo mới)
 • Đổi tích điểm, tích điểm hoạt động nhận được khi tiêu hao Thẻ Phúc Duyên không khóa, có thể thông qua giao diện Đổi tích điểm trong hoạt động đổi phần thưởng phong phú Quy Nguyên Chùy, Triệt Ngọc Thạch, Ngộ Đạo Quyển... tích điểm tiêu hao khi đổi phần thưởng, không ảnh hưởng xếp hạng điểm ước nguyện.

KTM

KTM

 • Thêm mới Bí kíp đổi tích điểm: Mảnh Lăng Ba Vi Bộ Độc Cô Cửu Kiếm-Mảnh Tịch Tà Kiếm Phổ-Mảnh Mảnh Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng Mảnh Thái Huyền Kinh Mảnh Không Minh Quyền Pháp.
 • Nội dung phần thưởng hoạt động Ước Nguyện, xác suất các phần thưởng, phần thưởng xếp hạng và phần thưởng đổi, tùy vào thời gian mở server phần thưởng sẽ khác nhau. Server mở >80 ngày, phần thưởng ước nguyện thêm đạo cụ Phù Điêu Ngọc-Chú, Phù Điêu Ngọc-Ảo, phần thưởng đổi thêm đạo cụ Phù Điêu Ngọc-Chú, Phù Điêu Ngọc-Ảo, Phù Điêu Ngọc-Tuyến.
 • Hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận 1 Giang Hồ Bí Bảo khóa, vượt tầng cao nhất Hành Hư Cảnh nhận 1 Giang Hồ Bí Bảo khóa, cũng có thể muaThẻ Phúc Duyên tại Kỳ Trân Các và tiệm Bảo Thông.

KTM

 • Mỗi vòng Hoạt động Ước Nguyện làm mới 25 phần thưởng, mỗi lần ước nguyện cần tiêu hao 1 Thẻ Phúc Duyên và nhận phần thưởng tương ứng, thiếu hiệp mỗi vòng hoạt động tối đa ước nguyện 10 lần, sau đó mở vòng ước nguyện mới.
 • Người chơi mỗi tiêu hao 1 đạo cụ ước nguyện không khóa, sẽ thêm điểm ước nguyện nhất định. Tiêu hao đạo cụ ước nguyện khóa sẽ không thêm điểm ước nguyện.
 • Hoạt động kết thúc, sẽ dựa vào điểm ước nguyện người chơi tích lũy được tiến hành xếp hạng và phát thưởng xếp hạng. Phần thưởng xếp hạng bao gồm Thôi Tâm Ngọc cấp cao, Rương Bảo Thạch...
 • Thưởng điểm tích lũy: Phần thưởng nhận xong gửi qua thư cho tất cả thành viên Gia Tộc.

KTM

Thưởng BXH

KTM

Giao diện rút thưởng

KTM

KTM

KTM

Điều chỉnh Sư Đồ

 • Điều chỉnh phần thưởng Sư Đồ Truyền Công:
  • Sư phụ truyền công nhận chân khí từ 1600 tăng lên 5000.
  • Đồ đệ nhận truyền công nhận chân khí từ 4000 tăng lên 12000.
  • Sư Đồ Truyền Công, đều nhận sẽ được phần quà ý nghĩa.

Cập nhật khác

 • Phát thưởng bù Đăng nhập nhận thưởng: Các thiếu hiệp đăng nhập sau bảo trì ngày 11h – 23h59 ngày 10/09 sẽ nhận thưởng quà tích lũy ngày 7: Phù Văn Kỹ Năng-Đúc.

KTM

 • Chỉnh sữa lỗi kỹ năng bất thường.
 • Chỉnh sữa lỗi giao diện hoạt động Đua Thú Cưng thiếu nút đổi.
 • Chỉnh sữa lỗi hoạt động Tích Lũy Điểm Danh nhất định phải về thành Lâm An mới kích hoạt.
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer