Tin tức

10/12: Bảo trì cập nhật loạt sự kiện hấp dẫn

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 8h ngày 10/12/2020. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8h - 11h ngày 10/12/2020.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Hoàn trả mỗi năm

 • Thời gian thống kê số tiền nạp tích lũy: Từ 00:00 01/01/2020 - 23:59 31/12/2020
 • Thời gian lĩnh thưởng: Sau khi bảo trì ngày 10/12/2020 - 24:00 14/01/2021
 • Sau bảo trì 10/12/2020, khi thiếu hiệp nạp vẫn được thống kê và đủ mốc sẽ nhận thưởng bình thường, tất cả ngoại quan trừ vật cưỡi [Loan Phượng] đều có thể giao dịch.
Mốc NạpPhần thưởng
105.000 VND

Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5 x1

Danh hiệu [Thăng Trầm Kiếm Ảnh] (không khóa) x1.

210.000 VND

Thiên Huyền Băng x100

Chú Hồn Thạch x1.

350.000 VND

Lộc Mộng Cẩn x3000

Yêu sức hạn định [Bạch Lộ Tịch Nhan] (không khóa) x1

700.000 VND

Thiên Huyền Băng x150

Lộc Mộng Cẩn x3500

Gỗ Trầm Hương-Kỳ x5

1.750.000 VND

Ngộ Đạo Quyển x3

Tu Luyện Đơn-Sơ x80

Rương Mảnh Bí Kíp Tím x1

2.800.000 VND

Toái Quỳnh Ngọc x10

Đầu sức giới hạn [Hàn Lư] (không khóa) x1

5.250.000 VND

Phù Văn Vàng x1

Rương Mảnh Bí Kíp Tím x2

Toái Quỳnh Loạn Ngọc x2

10.500.000 VND

Trấn Long Tinh x1

Khung Avatar hạn định [Tước Minh Tùng] (không khóa) x1

17.500.000 VND

Võ Hồn Cam x1

Rương Mảnh Bí Kíp Tím x3

Gỗ Trầm Hương-Kỳ x10

28.000.000 VND

Thiên Lang Ngọc Lv5 x1

Phong Hoa Bảo Hạp x2

Thiên Huyền Băng x200

42.000.000 VND

Sương Hà Tinh Thiết x1

Bối sức động tác giới hạn [Sương Mù] (không khóa) x1

52.500.000 VND

 Khô Cốt Thành Quân x10

Giường La Hán Cổ x1

Toái Quỳnh Loạn Ngọc x3

70.000.000 VND

Thiên Lang Ngọc Lv5 x1

Yêu sức động tác giới hạn [Trì Yên] (không khóa) x1

105.000.000 VND

Gường Huyền Vân x1

Phi Hách Ngọc x3

Thôi Tâm Ngọc Lv5 x1

175.000.000 VND

Thôi Tâm Ngọc Lv6 x1

Khung avatar giới hạn [Phong Ngân Diệu] (không khóa) x1

Băng Trợ Âm x3

280.000.000 VND

Võ Hồn-Vàng x2

Thú cưỡi [Hữu Hạc Lai Nghi] (không khóa) x1

Võ Hồn Cam x1

350.000.000 VND

Thôi Tâm Ngọc Lv8 x1

Thú cưỡi 2 người giới hạn [Loan Phượng](khóa) x1

Danh hiệu thuộc tính [Võ Đạo Đỉnh Phong] (đăng nhập có thông báo, thuộc tính: công kích +6000, ngự kình+6000, bạo kích+6000) (Khóa) x1.)

Thi Câu Cá

 • Cấp tham gia từ Lv42 trở lên.
 • Thời gian nhận nhiệm vụ: Mỗi ngày 10:00-21:50 (mỗi lần nhiệm vụ 10 phút)
 • Tổng kết BXH Ngày: 22:00 mỗi ngày
 • Tổng kết BXH Tuần: 22:00 15/12/2020
 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 10/12 - 04: 00 16/12/2020
 • Thiếu hiệp vào giao diện [Thi Câu Cá] nhận nhiệm vụ, trong thời gian nhiệm vụ đến điểm câu cá Lâm An để câu cá nhận điểm. BXH Ngày xếp hạng theo điểm cao nhất của một nhiệm vụ trong ngày, BXH Tuần xếp hạng theo tổng điểm cao nhất mỗi ngày trong tuần, sau khi tổng kết BXH sẽ gửi thưởng theo hạng.
 • Tham gia hoạt động đạt xếp hạng tương ứng có thể nhận phần thưởng phong phú: [Phù Văn Thuộc Tính], [hiệu ứng vĩnh viễn Lấp Lánh], [Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5], [Lục Lạc Diệu Kim], [Nhất Phẩm Tiên Minh], [Võ Hồn-Vàng], [Giao Long Lân], [Anh Hùng Thiếp], [Giang Hồ Bí Bảo], [Quy Nguyên Chùy].
 • Số điểm nhận được lần này được tính theo phẩm chất của cá cắn câu, Lục được 1 điểm, Lam được 5 điểm, Tím được 20 điểm, Cam được 50.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày và xếp hạng tuần phụ thuộc vào số ngày mở máy chủ.

Linh Lung Bảo Hạp-Mặc Vân

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 10/12 - 04: 00 23/12/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp kích chọn vào biểu tượng phía trên bên phải có thể mở giao diện hoạt động “Linh Lung Bảo Hạp”. Thiếu hiệp có thể mở Linh Lung Bảo Hạp trong giao diện hoạt động, có cơ hội nhận phần thưởng phong phú.
 • Ngoại quan trở lại kỳ này bao gồm: Thú cưỡi 2 người đặc biệt [Mặc Vân], thời trang [Tinh Lam-Siêu][Tinh Lam-Kỳ][Tinh Lam], tóc [Sơn Nguyệt Ca-Siêu][Sơn Nguyệt Ca].
 • Quy tắc hoạt động: Linh Lung Bảo Hạp kỳ này phân thành 2 hồ ngoại quan độc lập [Mặc Vân-Siêu] và [Mặc Vân].
 • Thiếu hiệp có thể tiêu hao Nguyên Bảo không khóa mở bảo hạp trong hồ [Mặc Vân-Siêu]có xác suất nhận thưởng không khóa: Thú cưỡi 2 người đặc biệt [Mặc Vân], thời trang [Tinh Lam-Siêu][Tinh Lam-Kỳ ][Tinh Lam], tóc [Sơn Nguyệt Ca-Siêu][Sơn Nguyệt Ca].
 • Thiếu hiệp có thể tiêu hao Chìa Linh Lung, Nguyên Bảo khóa hoặc Nguyên Bảo không khóa mở bảo hạp trong hồ [Mặc Vân] (ưu tiên tiêu hao Chìa Linh Lung, tiếp đến tiêu hao Nguyên Bảo khóa, phần không đủ sẽ tiêu hao Nguyên Bảo không khóa bù vào), có xác suất nhận thưởng khóa: Thú cưỡi 2 người đặc biệt [Mặc Vân], thời trang[Tinh Lam-Siêu][Tinh Lam-Kỳ ][Tinh Lam], tóc [Sơn Nguyệt Ca-Siêu][Sơn Nguyệt Ca].
 • Ngoại quan mở bằng Nguyên Bảo không khóa có thể giao dịch cùng kênh.
 • Mỗi ngày thiếu hiệp có thể đến Thành Lâm An tìm NPC Hồng Ngọc dùng Mảnh Hồng Tẩm Ngọc đổi một số lượng Chìa Linh Lung nhất định.
 • Rã ngoại quan: Khi thiếu hiệp chọn “tự động rã” trong giao diện Linh Lung Bảo Hạp, một số ngoại quan trong Bảo Hạp sẽ dựa vào quy tắc tự động rã thành số lượng Chìa Linh Lung tương ứng. Thiếu hiệp cũng có thể đến Thành Lâm An chỗ NPC Hồng Ngọc, thu hồi ngoại quan kỳ này thành Chìa Linh Lung.
 • Ngoại quan có thể rã/thu hồi kỳ này là: Thú cưỡi 2 người đặc biệt [Mặc Vân], thời trang [Tinh Lam-Siêu ][Tinh Lam-Kỳ][Tinh Lam], tóc [Sơn Nguyệt Ca-Siêu][Sơn Nguyệt Ca]
 • Quy tắc tự động rã: Khi (Số lượng ngoại quan có trong túi + số lượng ngoại quan tương ứng đã kích hoạt) ≥ 2, nhận thêm ngoại quan tương đồng, sẽ tự động rã thành Chìa Linh Lung. “Tự động rã” mặc định là trạng thái chưa tích chọn, Thiếu hiệp nếu cần dùng tính năng tự động rã, vui lòng tự tiến hành tích chọn.
 • Tử Vi Ước Nguyện: Thiếu hiệp vào giao diện Linh Lung Bảo Hạp, nhấp chọn 1 món ngoại quan kỳ này bên phải làm mục tiêu Ước Nguyện, sẽ mở hệ thống Ước Nguyện.
 • Thiếu hiệp mỗi lần mở Linh Lung Bảo Hạp, sẽ tăng 1 điểm ước nguyện. Khi điểm ước nguyện đạt yêu cầu của mục tiêu, lần mở Bảo Hạp kế chắc chắn nhận mục tiêu Ước Nguyện chỉ định  (Mục tiêu Ước Nguyện chỉ được chọn trong phạm vi chỉ định).
 • Ngoại quan khác nhau yêu cầu điểm ước nguyện khác nhau. Thiếu hiệp khi mở Bảo Hạp nhận được mục tiêu Ước Nguyện, điểm ước nguyện sẽ xóa.
 • Thay đổi mục tiêu Ước Nguyện: Khi mở hồ ngoại quan mới, thiếu hiệp có thể chọn mục tiêu Ước Nguyện miễn phí 1 lần cho hồ ngoại quan này. Sau đó thiếu hiệp muốn thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, mỗi lần thay đổi sẽ tốn 1 lần Ước Nguyện. Số lần Ước Nguyện có thể tốn [Chìa Tử Vi] để tăng  (Chìa Tử Vi có thể mua trong Kỳ Trân Các-Lưu Kim Các). Số lần Ước Nguyện của hồ ngoại quan độc lập với nhau.
 • Khi thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, không ảnh hưởng điểm ước nguyện tích lũy hiện tại.

Gói quà hạn giờ

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 10/12 - 04: 00 16/12
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, bày bán [Quà 12.12-Thiên], [Quà 12.12-Địa], [Quà 12.12-Huyền], [Quà 12.12-Linh], [Quà 12.12-Hoàng], [Quà Đăng Khoa], mỗi gói quà có giới hạn số lần mua.
 • Mỗi ngày bày bán [Quà Đăng Khoa]: Có thể nhận 200 Vàng, may mắn có thể nhận thêm tối đa 200 Vàng.
 • [Quà 12.12-Thiên]: Giá bán 680 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 1 lần, bao gồm Rương Mảnh Bí Kíp Tím x1, Quy Nguyên Chùy x10, Thiên Huyền Băng x25, Lộc Mộng Cẩn x300, Nguyên Bảo khóa  x300.
 • [Quà 12.12-Địa]: Giá bán 10880 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 1 lần, bao gồm Giảo Nguyệt Tinh Túy x1, Anh Hùng Thiếp x30, Lộc Mộng Cẩn x10000, Nguyên Bảo khóa 4000.
 • [Quà 12.12-Huyền]: Giá bán 1280 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 3 lần, bao gồm Phi Hách Ngọc x2, Thôi Tâm Ngọc Lv4 x1, Lộc Mộng Cẩn x1000, Nguyên Bảo khóa x500.
 • [Quà 12.12-Linh]: Giá bán 2680 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 2 lần, bao gồm Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv6-Linh x1, Lộc Mộng Cẩn x4000, Thiên Huyền Băng x150, Nguyên Bảo khóa x1500.
 • [Quà 12.12-Hoàng]: Giá bán 1280 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 3 lần, bao gồm Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách x1, Gỗ Trầm Hương-Kỳ x10, Lộc Mộng Cẩn x1000, Nguyên Bảo khóa  x500.

Miễn phí bất ngờ

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 10/12 - 04: 00 16/12
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tại giao diện Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông mua [Quà 12.12-Thiên], [Quà 12.12-Địa], [Quà 12.12-Huyền], [Quà 12.12-Linh], [Quà 12.12-Hoàng], [Quà Đăng Khoa] có xác suất nhất định kích hoạt phần thưởng miễn thanh toán. Sau khi kích hoạt, lần mua sắm này thiếu hiệp không cần phải thanh toán, còn có thể nhận thêm thưởng lì xì.
 • Khi mua các gói quà lần đầu sẽ không kích hoạt miễn thanh toán, khi mua lại lần nữa cùng loại gói quà sẽ có thể kích hoạt thưởng miễn thanh toán.
 • Miễn Phí Bất Ngờ dựa vào số lần mua, mua số lượng nhiều cùng lúc cũng sẽ chỉ tính là 1 lần.

Túi phúc bất ngờ

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 10/12 - 04: 00 16/12
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tham gia và hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày (nhiệm vụ du ngoạn trên khung nhiệm vụ), Võ Lâm Liên Đấu, Dẹp Yên Dị Tộc, có thể nhận lượng Túi Phúc Bất Ngờ nhất định, có thể thông qua khu giao dịch mua Túi Phúc Bất Ngờ do thiếu hiệp khác bán ra.
 • Hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận Túi Phúc Bất Ngờ x10, Mỗi ngày chỉ có thể nhận1 lần thưởng, tham gia Võ Lâm Liên Đấu có thể nhận Túi Phúc Bất Ngờ x3, mỗi ngày chỉ có thể nhận 3 lần thưởng, tham gia Dẹp Yên Dị Tộc có cơ hội nhận Túi Phúc Bất Ngờ, mỗi ngày tối đa nhận 11 cái.
 • Túi Phúc mở miễn phí có thể nhận ngẫu nhiên Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1, Gỗ Trầm Hương-Kỳ, Toái Quỳnh Ngọc, Trưởng Thành Đơn-Sơ, Nhất Phẩm Tiên Minh.
 • Trả phí mở có thể nhận Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách không khóa, Mảnh Phồn Tinh Phách không khóa, Gỗ Trầm Hương-Kỳ, Toái Quỳnh Ngọc, Nguyên Bảo khóa, Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1-Linh, Thiên Huyền Băng, Lộc Mộng Cẩn...

Nạp hoàn trả

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 10/12 - 04: 00 16/12
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp đạt mốc chỉ định có thể nhận hoàn trả Nguyên Bảo khóa và phần thưởng đạo cụ, thưởng được gửi qua thư, hoàn trả ngay sau khi nạp.
 • Khi thiếu hiệp nạp đạt mốc chỉ định có thể nhận phần thưởng của mốc tương ứng, mỗi mốc thưởng chỉ có thể nhận 1 lần.  
MốcTích lũy nạpHoàn trả
Mốc 1120.000 VND

680 Nguyên Bảo khóa

Thiên Huyền Băng x180

Mốc 2420.000 VND

880 Nguyên Bảo khóa

Gỗ Trầm Hương-Kỳ x12

Mốc 31.050.000 VND

960 Nguyên Bảo khóa

Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5-Linh x1

Mốc 41.800.000 VND

960 Nguyên Bảo khóa

Thiên Huyền Băng x300

Mốc 53.200.000 VND

1280 Nguyên Bảo khóa

Gỗ Trầm Hương-Kỳ x18

Mốc 64.950.000 VND

1580 Nguyên Bảo khóa

Toái Quỳnh Ngọc x18

Lộc Mộng Cẩn x1200

Mốc 78.200.000 VND

1780 Nguyên Bảo khóa

Toái Quỳnh Loạn Ngọc x6

Lộc Mộng Cẩn x1800

Mốc 812.200.000 VND

1980 Nguyên Bảo khóa

Gỗ Trầm Hương-Kỳ x25

Lộc Mộng Cẩn x2200

Mốc 916.200.000 VND

1980 Nguyên Bảo khóa

Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5-Linh x1

Lộc Mộng Cẩn x2800

Mốc 1020.000.000 VND

2280 Nguyên Bảo khóa

Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv6-Linh x2

Phi Hách Ngọc x3

Điều chỉnh và ưu hóa

 • Bộ phận phó bản tập hợp đội sửa thành mặc định đồng ý vào phó bản.
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer