Tin tức

12/11: Bảo trì và cập nhật nhiều nội dung và hoạt động thú vị

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 12/11/2020. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8h - 11h ngày 12/11/2020.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Ngoại Quan trở lại

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 12/11 - 04h00 26/11/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp kích chọn icon ở góc trên bên phải có thể mở giao diện hoạt động “Linh Lung Bảo Hạp”. Thiếu hiệp có thể mở Linh Lung Bảo Hạp trong giao diện hoạt động và có cơ hội nhận phần thưởng phong phú.
 • Ngoại quan trở lại kỳ này bao gồm: Vật cưỡi đôi [Đan Đan], thời trang và tóc [Tiêm Vân-Liêm], [Lương Duyên-Liêm], [Bắc Phong Hành-Liêm][Thiên Kiêu-Liêm], [Sương Nguyệt Phi Hoa], [Mộc Hàn Chi], [Khảng Khái Hành], [Huyền Ảnh Vô Kỵ], Hiệu ứng dù [Vén Rèm Châu], Đèn trang trí [Trì Yên], Đầu Sức [Hỉ Thước].
 • Quy tắc hoạt động: Linh Lung BẢo Hạp kỳ này phân thành 2 hồ ngoại quan độc lập [Ngoại Quan Trở Lại-Liêm] và [Ngoại Quan Trở Lại].
 • Thiếu hiệp có thể tiêu hao Nguyên Bảo không khóa mở bảo hạp trong hồ [Ngoại Quan Trở Lại-Liêm], có xác suất nhận vật cưỡi đôi [Đan Đan] không khóa, thời trang không khóa, tóc[Tiêm Vân-Liêm], [Lương Duyên-Liêm], [Bắc Phong Hành-Liêm][Thiên Kiêu-Liêm], [Sương Nguyệt Phi Hoa], [Mộc Hàn Chi], [Khảng Khái Hành], [Huyền Ảnh Vô Kỵ], Hiệu ứng dù [Vén Rèm Châu], Đèn trang trí [Trì Yên], Đầu Sức [Hỉ Thước].
 • Thiếu hiệp có thể tiêu hao Chìa Linh Lung, Nguyên Bảo khóa hoặc Nguyên Bảo không khóa mở bảo hạp trong hồ [Ngoại Quan Trở Lại], (ưu tiên tiêu hao Chìa Linh Lung, tiếp đến tiêu hao Nguyên Bảo khóa, phần không đủ sẽ tiêu hao Nguyên Bảo không khóa bù vào), có xác suất nhận vật cưỡi đôi [Đan Đan] khóa, thời trang khóa, tóc [Tiêm Vân-Liêm], [Lương Duyên-Liêm], [Bắc Phong Hành-Liêm][Thiên Kiêu-Liêm], [Sương Nguyệt Phi Hoa], [Mộc Hàn Chi], [Khảng Khái Hành] , [Huyền Ảnh Vô Kỵ], Hiệu ứng dù [Vén Rèm Châu], Đèn trang trí [Trì Yên], Đầu Sức [Hỉ Thước].
 • Ngoại quan mở bằng Nguyên Bảo không khóa có thể giao dịch cùng kênh.
 • Mỗi ngày thiếu hiệp có thể đến Thành Lâm An tìm NPC [Hồng Ngọc], dùng Hồng Tẩm Ngọc đổi lượng Chìa Linh Lung nhất định.
 • Rã ngoại quan: Khi thiếu hiệp chọn “tự động rã” trong giao diện Linh Lung Bảo Hạp, một số ngoại quan trong Bảo Hạp sẽ dựa vào quy tắc tự động rã thành số lượng Chìa Linh Lung tương ứng. Thiếu hiệp cũng có thể đến Thành Lâm An chỗ npc [Hồng Ngọc], thu hồi ngoại quan kỳ này thành Chìa Linh Lung.
 • Ngoại quan có thể rã/thu hồi kỳ này là: Tất cả ngoại quan xuất ra từ sự kiện lần này.
 • Quy tắc tự động rã: Khi số lượng ngoại quan có trong túi + số lượng ngoại quan tương ứng đã kích hoạt có từ hai trở lên, nhận thêm ngoại quan tương đồng, sẽ tự động rã thành Chìa Linh Lung. “Tự động rã” mặc định là trạng thái chưa tích chọn, Thiếu hiệp nếu cần dùng tính năng tự động rã, vui lòng tự tiến hành tích chọn.
 • Tử Vi Ước Nguyện: Thiếu hiệp vào giao diện Linh Lung Bảo Hạp, nhấp chọn 1 món ngoại quan kỳ này bên phải làm mục tiêu Ước Nguyện, sẽ mở hệ thống Ước Nguyện.
 • Mỗi lần thiếu hiệp mở Linh Lung Bảo Hạp, sẽ tăng 1 điểm ước nguyện. Khi điểm ước nguyện đạt yêu cầu của mục tiêu, lần mở Bảo Hạp tiếp theo chắc chắn nhận mục tiêu Ước Nguyện chỉ định (Mục tiêu Ước Nguyện chỉ được chọn trong phạm vi chỉ định).
 • Ngoại quan khác nhau yêu cầu điểm ước nguyện khác nhau. Thiếu hiệp khi mở Bảo Hạp nhận được mục tiêu Ước Nguyện, điểm ước nguyện sẽ xóa.
 • Thay đổi mục tiêu Ước Nguyện: Khi mở hồ ngoại quan mới, thiếu hiệp có thể chọn mục tiêu Ước Nguyện miễn phí 1 lần cho hồ ngoại quan này. Sau đó thiếu hiệp muốn thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, mỗi lần thay đổi sẽ tốn 1 lần Ước Nguyện. Số lần Ước Nguyện có thể tốn [Chìa Tử Vi] để tăng (Chìa Tử Vi có thể mua trong Kỳ Trân Các-Lưu Kim Các). Số lần Ước Nguyện của hồ ngoại quan độc lập với nhau.
 • Khi thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, không ảnh hưởng điểm ước nguyện tích lũy hiện tại.

Gói quà hạn giờ mỗi ngày

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 12/11 - 04h00 19/11/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, bày bán hạn giờ[Quà Môn Khách], [Quà Thú Cưng Trưởng Thành], [Quà Trang Bị Thú Cưng], [Quà Thần Khí], [Quà Bảo Thạch], [Quà Võ Huân], [Quà Trưởng Thành], [Quà Đăng Khoa], mỗi gói quà có giới hạn số lần mua.
 • Mỗi ngày bày bán [Quà Đăng Khoa]: Có thể nhận 200 Vàng, may mắn có thể nhận thêm tối đa 200 Vàng.
 • Ngày 12/11 [Quà Thú Cưng Trưởng Thành]: Có thể nhận Lục Lạc Diệu Kim x10, Trưởng Thành Đơn-Cao x100, Nguyên Bảo khóa x680.
 • Ngày 13/11 [Quà Trang Bị Thú Cưng]: Có thể nhận Ẩn Thú Tàng-Ảo x30, Giao Long Lân x20, Nguyên Bảo khóa 380.
 • Ngày 14/11 [Quà Thần Khí]: Vì lý do kỹ thuật, nên tạm ngưng bán, mong Thiếu hiệp thông cảm.
 • Ngày 15/11 [Quà Bảo Thạch]: Có thể nhận Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv4-Linh x1, Thôi Tâm Ngọc Lv4 x1, Thiên Lang Ngọc Lv4 x1, Nguyên Bảo khóa x980.
 • Ngày 16/11 [Quà Võ Hân]: Có thể nhận Võ Huân Thiếp x15, Anh Hùng Thiếp x30, Hổ Phù x15, Nguyên Bảo khóa x380.
 • Ngày 17/11 [Quà Trưởng Thành]: Có thể nhận Nhất Phẩm Tiên Minh x100, Hóa Uẩn Tán x50, Khô Cốt Thành Quân x20, Nguyên Bảo khóa x380.
 • Ngày 18/11 [Quà Môn Khách]: Có thể nhận Sơ Anh Cẩn x10, Toái Quỳnh Ngọc x20, Toái Quỳnh Loạn Ngọc x10, Nguyên Bảo khóa 680.

Nạp hoàn trả

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 12/11 - 23h59 19/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi nạp đạt mốc chỉ định có thể nhận hoàn trả Nguyên Bảo khóa và phần thưởng đạo cụ, thưởng được gửi qua thư, hoàn trả ngay sau khi nạp.

Tích lũy nạp

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 11/11 - 23h59 18/11/2020
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tích lũy nạp đạt mốc chỉ định có thể thể nhận phần thưởng tương ứng, mỗi mốc thưởng chỉ được nhận 1 lần.
  • Mốc 1: Tích lũy nạp đạt 120000VND, hoàn trả 680 Nguyên Bảo khóa +10 Gỗ Trầm Hương-Kỳ.
  • Mốc 2: Tích lũy nạp đạt 420000VND, hoàn trả 880 Nguyên Bảo khóa +5 Toái Quỳnh Loạn Ngọc.
  • Mốc 3: Tích lũy nạp đạt 1050000VND, hoàn trả 960 Nguyên Bảo khóa +25 Gỗ Trầm Hương-Kỳ.
  • Mốc 4: Tích lũy nạp đạt 1800000VND, hoàn trả 960 Nguyên Bảo khóa +1800 Lộc Mộng Cẩn.
  • Mốc 5: Tích lũy nạp đạt 3200000VND, hoàn trả 1280 Nguyên Bảo khóa +25 Gỗ Trầm Hương-Kỳ.
  • Mốc 6: Tích lũy nạp đạt 4950000VND, hoàn trả 2680 Nguyên Bảo khóa +2500 Lộc Mộng Cẩn.
  • Mốc 7: Tích lũy nạp đạt 8200000VND, hoàn trả 2980 Nguyên Bảo khóa +3000 Lộc Mộng Cẩn.
  • Mốc 8: Tích lũy nạp đạt 12200000VND, hoàn trả 3680 Nguyên Bảo khóa +20 Toái Quỳnh Loạn Ngọc.
 • Ví dụ: Khi mốc nạp tích lũy đạt 1800000VND, có thể nhận thưởng Mốc 1, Mốc 2, Mốc 3, Mốc 4.
 • Hướng dẫn: Mua gói quà bất kỳ, Quà Đầu Tư Trưởng Thành, Thẻ Ưu Đãi, Rương Nguyên Bảo đều được tính vào số tích lũy hoạt động.
 • Mua theo dõi đặc quyền trò chơi trên iOS không được tính vào tích lũy.

Túi Phúc Bất Ngờ

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 12/11 - 04h00 19/11/2020
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tham gia và hoàn thành nhiệm vụdu ngoạn mỗi ngày (nhiệm vụ du ngoạn trên khung nhiên vụ), Võ Lâm Liên Đấu, Dẹp Yên Dị Tộc, có thể nhận lượng Túi Phúc Bất Ngờ nhất định, có thể thông qua khu giao dịch mua Túi Phúc Bất Ngờ do thiếu hiệp khác bán ra.
 • Hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận Túi Phúc Bất Ngờ x10, Mỗi ngày chỉ có thể nhận1 lần thưởng, tham gia Võ Lâm Liên Đấu có thể nhận Túi Phúc Bất Ngờ x3, mỗi ngày chỉ có thể nhận 3 lần thưởng, tham gia Dẹp Yên Dị Tộc có cơ hội nhận Túi Phúc Bất Ngờ, mỗi ngày tối đa nhận 11 cái.
 • Túi Phúc mở miễn phí có thể nhận ngẫu nhiên Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1, Gỗ Trầm Hương-Kỳ, Toái Quỳnh Ngọc, Trưởng Thành Đơn-Sơ, Nhất Phẩm Tiên Minh.
 • Trả phí mở có thể nhận Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách không khóa, Mảnh Phồn Tinh Phách không khóa, Lộc Mộng Cẩn, Gỗ Trầm Hương-Kỳ, Toái Quỳnh Ngọc , Nguyên Bảo khóa...

Thêm mới/ điều chỉnh hệ thống gia viên

 • Thêm mới đạo cụ: “Lộc Mộng Cẩn”, Thiếu hiệp có thể thông qua nhiệm vụ gia viên mỗi ngày, thu hồi gia cụ, Hoạt động vận hành, gói quà, Thẻ Tuần, Thẻ Tháng, nhiệm vụ du ngoạn, Dẹp Yên Dị Tộc, Tiệm Phong Vật... để nhận.
 • Thêm mới Phường Chế Tạo-[Tiệm Gia Cụ]: Thiếu hiệp có thể thông qua tiêu hao đạo cụ mới “Lộc Mộng Cẩn” để đổi đạo cụ.
 • Thêm mới Phường Chế Tạo-tính năng [Thu hồi]: Thiếu hiệp có thể thông qua thu hồi gia cụ phẩm chất cao để nhận đạo cụ mới [Lộc Mộng Cẩn], thu hồi gia cụ phẩm chất thấp để nhận vàng.
 • Khi Phường Chế Tạo nâng cấp giao diện và gia cụ, sẽ có thêm thông báo “Đã được đặt”.
 • Điều chỉnh giảm giới hạn tích điểm gia viên.
 • Điều chỉnh nâng số Nguyên Bảo tiêu hao khi mời mật hữu.
 • Điều chỉnh giảm tỷ lệ tích điểm gia viên hoàn trả khi Tạo Lại-Thường và Tạo Lại-Cao.
 • Thiếu hiệp có mật hữu, cần ở chung với mật hữu 30 ngày mới có thể hủy quan hệ mật hữu.

Thêm mới rơi đạo cụ

 • Khi hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn, thêm thưởng đạo cụ “Lộc Mộng Cẩn”.
 • Quà Gia viên khi hoàn thành nv gia viên hàng ngày thêm thưởng đạo cụ “Lộc Mộng Cẩn”.
 • Khi có thẻ tuần thẻ tháng, thêm thưởng đạo cụ“Lộc Mộng Cẩn”.
 • Dẹp Yên Dị Tộc thêm mới rơi đạo cụ “Lộc Mộng Cẩn”.
 • Tiệm Phong Vật thêm mới đổi đạo cụ “Lộc Mộng Cẩn”.

Ưu hóa và điều chỉnh khác

 • Ưu hóa thông báo khi thiếu hiệp nhận được đạo cụ trong Dẹp Yên Dị Tộc, giảm các thao tác không cần thiết cho thiếu hiệp.
 • Điều chỉnh lỗi sau khi liên kết số liệu, một số thiếu hiệp mất thông tin bạn bè.
 • Điều chỉnh lỗi người chơi lv 100 tham gia Mai Cốt Động không nhận được thưởng.
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer