Tin tức

14/01: Bảo trì cập nhật loạt hoạt động tuần mới

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 14/01/2021. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8h - 11h ngày 14/01/2021.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Thêm mới-Tàng Kinh Các

 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt Lv 67, Mở Tính năng Tàng Kinh Các.
 • [Thu thập bí kíp]: Thiếu hiệp có thể vào giao diện thuộc tính dùng  [Chìa Khởi Minh] mở ô và trang bị bí kíp nhận thuộc tính bí kíp
 • Mở ô cần Chìa Khởi Minh, mỗi ô khi mở khóa cần tốn 100 Chìa Khởi Minh.
 • Sau khi bí kíp được trang bị vào ô có thể nhận thuộc tính bí kíp và thuộc tính bí kíp tăng thêm, kỹ năng bí kíp mất hiệu lực.
 • Bí kíp chỉ sau khi được trang bị vào ô mới được tính vào số lượng thu thập, số lượng thu thập đạt số lượng nhất định có thể nhận thuộc tính thu thập, thuộc tính thu thập chỉ được cộng dồn không được thay thế.
 • Sau khi bí kíp được trang bị vào ô có thể kích hoạt thuộc tính tổ hợp bí kíp, sau khi tháo bí kíp, thuộc tính tổ hợp bí kíp mất hiệu lực.
 • [Chìa Khởi Minh] Cách nhận: Thưởng Liên Đấu-Tuần, nhận từ hoạt động.
 • Giới hạn mở ô theo số ngày mở server:
Số ngày mở ServerSố ô ược mở tối đa
50 ngày

8

70 ngày11
100 ngày14
130 ngày16
160 ngày18
200 ngày20
240 ngày22
 • [Tổ Hợp Bí Kíp]: Thiếu hiệp có thể vào giao diện tổ hợp tốn [Ngộ Đạo Quyển] [Ngộ Đạo Quyển-Tinh] [Ninh Thần Tán] kích hoạt tổ hợp bí kíp, đồng thời nhận thuộc tính tổ hợp bí kíp.
  • Thuộc tính tổ hợp bí kíp chỉ có thể kích hoạt và có hiệu lực khi trang bị trong giao diện thuộc tính chứa tất cả bí kíp của tổ hợp, sau khi bí kíp trong tổ hợp được tháo thì thuộc tính tổ hợp bí kíp mất hiệu lực.
  • Thuộc tính tổ hợp bí kíp, thuộc tính tổ hợp mỗi cấp chỉ được cộng dồn không được thay thế.
  • Mỗi tổ hợp bí kíp cấp 8 và cấp 18 đều có hiệu lực đặc biệt riêng.
  • Sau khi tạo lại bí kíp, tất cả tổ hợp có bí kíp này sẽ mất hiệu lực, bảo lưu cấp tổ hợp, khi bí kíp tăng đến cấp tương ứng, thuộc tính của tổ hợp sẽ có hiệu lực lại.
 • [Ninh Thần Tán] Cách nhận: Thưởng vượt ải Hành Đạo Thư, nhận từ hoạt động.
 • [Ngộ Đạo Quyển-Tinh] Cách nhận: Đổi từ Tiệm Diễn Võ, nhận từ hoạt động.

Thêm mới-Trục Lộc Kim Than

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 14.01 - 04:00 27.01, mỗi ngày 15:00-15:30,19:20-19:50.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp đạt lv 42 trong thời gian chỉ định, đối thoại với NPC Minh Tâm thành Lâm An để vào Trục Lộc Kim Than, tham gia hoạt động [Khiêu chiến Trục Lộc Kim Than]. Thiếu hiệp thông qua đánh tan Mỏ Vàng, diệt người chơi phe địch, Hộ tống Xe Khoáng...nhận danh vọng, xếp hạng cống hiến cá nhân và gia tộc dựa theo tích điểm danh vọng mỗi trận, sau khi hoạt động kết thúc, đạt yêu cầu danh vọng tối thiểu có thể nhận thưởng xếp hạng.
 • Mỗi đạt mốc danh vọng nhất định còn có thể nhận Túi Phúc Trục Lộc Kim Than, mở miễn phí nhận Ninh Thần Tán, mở trả phí có xác suất nhận Rương Mảnh Bí Kíp Tím, Ngộ Đạo Quyển-Tinh, Chìa Khởi Minh...

Quy tắc danh vọng cá nhân

 • Điểm nhận được trong khiêu chiến Trục Lộc Kim Than thống nhất gọi là danh vọng, để tránh nhầm lẫn, tất cả điểm nhận được trong hoạt động đều được chuyển hóa thành danh vọng, căn cứ vào đó để xếp hạng gia tộc và cá nhân.
 • Trong thời gian mở hoạt động vào Trục Lộc Kim Than có thể dùng điểm Kim Than chuyển thành danh vọng, gồm 3 trường hợp:
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động mở hoạt động Kim Than mới, đồng thời sẽ kết thúc trong thời gian diễn ra hoạt động.
  • Trước khi hoạt động diễn ra mở hoạt động Kim Than, kết thúc trong thời gian diễn ra hoạt động.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động mở hoạt động Kim Than, kết thúc sau khi kết thúc thời gian hoạt động.
 • Trường hợp 1 và 2, tính tất cả tích điểm trong thời gian hoạt động như bình thường,  trường hợp 3 chỉ cần thiếu hiệp có vào Kim Than trong thời gian hoạt động, vào trước khi hoạt động kết thúc đều có thể nhận tích điểm danh vọng.

  • Mỗi ngày có thể tích lũy danh vọng của 2 trận.
  • Khi thiếu hiệp rời gia tộc, danh vọng cá nhân sẽ bị xóa.
  • Nếu thoát trước khi tổng kết hoạt động, sẽ không tính danh vọng nhận được sau khi thoát (Gồm phá hủy hay bảo vệ Xe Tài Nguyên đến điểm cuối)
  • Hạng cá nhân ưu tiên xếp theo tổng danh vọng của 14 ngày, nếu điểm danh vọng giống nhau sẽ căn cứ vào số tiêu diệt, giống nhau nữa sẽ căn cứ thứ tự lọt vào bảng xếp hạng, ưu tiên cho người vào trước.
  • Diệt: Tính theo số lượng người chơi diệt được.

Quy tắc danh vọng gia tộc

 • Kết quả thi đấu: Gia tộc giành chiến thắng khi tổng kết nhận 100 danh vọng, bên thua nhận 50 danh vọng. Không tính vào danh vọng cá nhân.
 • Danh vọng gia tộc tức gia tộc trong 14 ngày (trong thời gian hoạt động), tất cả thành viên cùng nhận được danh vọng, thành viên tích lũy (danh vọng phe thắng), cộng với danh vọng mỗi trận của thành viên khi tổng kết hoạt động, cộng với danh vọng thắng/thua mỗi trận của gia tộc.

Cấu thành tích điểm cá nhân

 • Tài nguyên: Đánh vỡ Mỏ Vàng-Nhỏ, người ra đòn cuối nhận 2 danh vọng. Đánh vỡ Mỏ Vàng-Trung, người ra đòn cuối nhận 6 danh vọng. Đánh vỡ Mỏ Vàng-Lớn, người ra đòn cuối nhận 10 danh vọng. Đánh vỡ Mỏ Vàng-Lớn, người chơi nhận được tài nguyên của tất cả phe có danh vọng lớn hơn 20 nhận 200 danh vọng.
 • Tiêu diệt: Diệt người chơi phe địch nhận 2 danh vọng, khi diệt trên 5 nhận 3 danh vọng, khi diệt trên 10 nhận 4 danh vọng. Khi xuất hiện số lượng diệt trên 3, người chơi diệt dưới 3 không được nhận danh vọng.
 • Hộ tống Xe Khoáng:
  • Hộ tống Xe Khoáng-Yếu đến điểm cuối, toàn thể thiếu hiệp bên hộ tống có danh vọng >20 nhận 100 danh vọng.
  • Hộ tống Xe Khoáng-Thường đến điểm cuối, toàn thể thiếu hiệp bên hộ tống có danh vọng >20 nhận 200 danh vọng.
  • Hộ tống Xe Khoáng-Chắc Chắn đến điểm cuối, toàn thể thiếu hiệp bên hộ tống có danh vọng >20 nhận 300 danh vọng.
  • Hộ tống Xe Khoáng-Kiên Cố đến điểm cuối, toàn thể thiếu hiệp bên hộ tống có danh vọng >20 nhận 400 danh vọng.
 • Phá hủy Xe Khoáng:
  • Phá hủy Xe Khoáng-Yếu, tất cả người chơi tham gia nhận 100 danh vọng.
  • Phá hủy Xe Khoáng-Thường, tất cả người chơi tham gia nhận 200 danh vọng.
  • Phá hủy Xe Khoáng-Chắc Chắn, tất cả người chơi tham gia nhận 300 danh vọng.
  • Phá hủy Xe Khoáng-Kiên Cố, tất cả người chơi tham gia nhận 400 danh vọng.
 • Trong thời gian hoạt động, ở gần đơn vị Xe Tài Nguyên cứ 1 giây nhận 1 danh vọng.

 • Khi tổng kết, người chơi phe thắng có danh vọng cao hơn 20 sẽ nhận được 50 danh vọng.
 • Tích điểm cá nhân thông qua tiêu diệt mỗi trận được tính tối đa 50 người.

 • Sau khi người chơi rời gia tộc trong Đấu Kim Than, vào lại một gia tộc bất kỳ trong cùng một trận đấu sẽ không được tính điểm.

Quà Tháng Chạp-Gói quà hạn giờ

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 14.01 - 04:00 20.01
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, bày bán hạn giờ [Quà Tháng Chạp-Thiên], [Quà Tháng Chạp-Địa], [Quà Tháng Chạp-Huyền], [Quà Tháng Chạp-Hoàng], mỗi gói quà có giới hạn số lần mua.
 • [Quà Tháng Chạp-Thiên]: Giá bán 680 Nguyên Bảo, mỗi ngày giời hạn mua 1 lần, bao gồm Nhất Phẩm Tiên Minh x20, Quy Nguyên Chùy x10, Thiên Huyền Băng x25, Lộc Mộng Cẩn x300, Nguyên Bảo khóa x300.
 • [Quà Tháng Chạp-Địa]: Giá bán 880 Nguyên Bảo, mỗi ngày giời hạn mua 2 lần, bao gồm Chìa Khởi Minh x10, Lộc Mộng Cẩn x300, Ninh Thần Tán x35, Nguyên Bảo khóa x400.
 • [Quà Tháng Chạp-Huyền]: Giá bán 1280 Nguyên Bảo, mỗi tuần giời hạn mua 3 lần, bao gồm Ngộ Đạo Quyển-Tinh x20, Lộc Mộng Cẩn x1000, Phi Hách Ngọc x2, Nguyên Bảo khóa x500.
 • [Quà Tháng Chạp-Hoàng]: Giá bán 2680 Nguyên Bảo, mỗi tuần giời hạn mua 2 lần, bao gồm Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5-Linh x1, Thôi Tâm Ngọc Lv4 x1, Lộc Mộng Cẩn x4000, Nguyên Bảo khóa x1500.

Hoạt động -Nhà Mèo Bí Ẩn

 • Thời gian hoạt động: Sau khi bảo trì ngày 14.01 -23:59 22.01
 • Thời gian đổi tích điểm: Sau khi bảo trì ngày 14.01 -23:59 24.01
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động,Thiếu hiệp có thể đến giao diện [Nhà Mèo Bí Ẩn] tham gia hoạt động. Sử dụng Vàng Thần Bí có thể rút chọn phần thưởng thần bí trong giao diện hoạt động. Mỗi vòng rút chọn có 10 loại phần thưởng,Thiếu hiệp mỗi lần rút chọn có thể nhận 1 loại phần thưởng ngẫu nhiên; mỗi lần rút sẽ không nhận phần thưởng trùng nhau. Vòng này rút 10 lần chắc chắn nhận được 10 loại phần thưởng. Mỗi lần rút thưởng có xác suất kích hoạt phần thưởng Túi Phúc Thần Bí.
 • Server mở trên 130 ngày, hồ quà có thêm đạo cụ Tung Hoành Hạp-Vàng (sau khi mở có xác suất lớn nhận được Hộ Phù Đồng Hành 3 lỗ\4 lỗ, Đai Đồng Hành).
 • Thiếu hiệp mỗi lần rút thưởng, đều có xác suất được Ông Chủ Mèo Thần Bí xem trọng, kích hoạt Túi Phúc Thần Bí, có nhiều đạo cụ quý,bao gồm đạo cụ quý Mảnh Huy Nhật Tinh Phách. Kích hoạt Túi Phúc, cần rút hết toàn bộ vật phẩm vòng này, mới được nhận Túi Phúc thưởng.
 • Tiêu hao Vàng Thần Bí không khóa có thể nhận tích điểm. Điểm may mắn có thể dùng đổi phần thưởng phong phú, xếp hạng Điểm may mắn tích lũy được. Sau khi hoạt động kết thúc, sẽ dựa vào xếp hạng điểm mau mắn phát thưởng xếp hạng tương ứng qua thư bao gồm Phong Hoa Bảo Hạp
 • Phần thưởng của [Nhà Mèo Bí Ẩn] và Túi Phúc Thần Bí, đổi thưởng Điểm May Mắn sẽ tùy vào thời gian mở server.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các - Cửa Hàng Lưu Kim bày bán hạn giờ có thể dùng Nguyên Bảo khóa mua [Vàng Thần Bí]; Tiệm Bảo Thông đồng thời bày bán [Vàng Thần Bí] có thể dùng Nguyên Bảo không khóa để mua
 • Thiếu hiệp có thể thông qua nút phía bên trái, tiêu hao Nguyên Bảo làm mới phần thưởng vòng này; phí mỗi lần làm mới sẽ tăng dần. Sau khi làm mới, tiến độ rút thưởng của vòng này cũng sẽ làm mới.
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer