Tin tức

15/04: Tuần mới nhiều niềm vui với loạt hoạt động

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 15/04/2021. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8:00 - 12:30 ngày 15/04/2021.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Linh Lung Bảo Hạp

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 15/04 - 04:00 28/04/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp kích chọn icon phía trên bên phải để vào hoạt động “Linh Lung Bảo Hạp”, thiếu hiệp có thể mở Linh Lung Bảo Hạp trong giao diện hoạt động, có cơ hội nhận thưởng ngoại quan phong phú.
 • Phần thưởng kỳ này gồm: Thú cưỡi 2 người đặc biệt [Linh Dương], thời trang[Ẩn Thương Huy-Siêu] [Ẩn Thương Huy-Kỳ] [Ẩn Thương Huy] [Lương Duyên-Liêm] [Tuyết Sa], tóc [Mộ Đình Vân-Siêu] [Mộ Đình Vân] [Tiêm Vân-Liêm] [Thu Tịch], đầu sức [Hạc Chứ Tần Yên], bối sức [Trụy Huyền Thiên], hiệu ưng động tác lồng đèn [Lung Linh] .
 • Quy tắc hoạt động: Linh Lung Bảo Hạp kì này chia thành 2 hồ ngoại quan [Quà Lựa Chọn-Siêu] và [Quà Lựa Chọn].
 • Thiếu hiệp trong hồ ngoại quan [Quà Lựa Chọn-Siêu], có thể tiêu hao Nguyên Bảo không khóa mở Bảo Hạp, có xác suất nhận thú cưỡi không khóa [Linh Dương], thời trang không khóa [Ẩn Thương Huy-Siêu] [Ẩn Thương Huy-Kỳ] [Ẩn Thương Huy] [Lương Duyên-Liêm] [Tuyết Sa], tóc không khóa [Mộ Đình Vân-Siêu] [Mộ Đình Vân] [Tiêm Vân-Liêm] [Thu Tịch], đầu sức không khóa [Hạc Chứ Tần Yên], bối sức không khóa [Trụy Huyền Thiên], hiệu ứng động tác lồng đèn không khóa [Lung Linh].
 • Thiếu hiệp trong hồ ngoại quan [Quà Lựa Chọn], có thể tiêu hao Chìa Linh Lung, Nguyên Bảo khóa hoặc Nguyên Bảo không khóa mở Bảo Hạp (ưu tiên tiêu hao Chìa Linh Lung, rồi mới tiêu hao Nguyên Bảo khóa, khi không đủ mới dùng Nguyên Bảo bổ sung), có xác suất nhận thú cưỡi khóa[Linh Dương], thời trang khóa [Ẩn Thương Huy-Siêu] [Ẩn Thương Huy-Kỳ] [Ẩn Thương Huy] [Lương Duyên-Liêm] [Tuyết Sa], tóc khóa[Mộ Đình Vân-Siêu] [Mộ Đình Vân] [Tiêm Vân-Liêm] [Thu Tịch], đầu sức khóa [Hạc Chứ Tần Yên], bối sức khóa [Trụy Huyền Thiên], hiệu ưng động tác lồng đèn khóa [Lung Linh].
 • Ngoại quan mở bằng Nguyên Bảo không khóa có thể giao dịch cùng kênh.
 • Rã ngoại quan: Khi thiếu hiệp chọn “tự động rã” trong giao diện Linh Lung Bảo Hạp, 1 số ngoại quan trong Bảo Hạp sẽ dựa vào quy tắc tự động rã thành số lượng Chìa Linh Lung tương ứng. Thiếu hiệp cũng có thể đến Thành Lâm An chỗ npc [Hồng Ngọc], thu hồi ngoại quan kỳ này thành Chìa Linh Lung .
 • Ngoại quan có thể rã/thu hồi kỳ này là: Thú cưỡi 2 người đặc biệt [Linh Dương], thời trang [Ẩn Thương Huy-Siêu] [Ẩn Thương Huy-Kỳ] [Ẩn Thương Huy] [Lương Duyên-Liêm] [Tuyết Sa], tóc [Mộ Đình Vân-Siêu] [Mộ Đình Vân] [Tiêm Vân-Liêm] [Thu Tịch], đầu sức [Hạc Chứ Tần Yên], bối sức [Trụy Huyền Thiên], hiệu ưng động tác lồng đèn [Lung Linh].
 • Quy tắc tự động rã: Khi (Số lượng ngoại quan có trong túi + số lượng ngoại quan tương ứng đã kích hoạt) ≥ 2, nhận thêm ngoại quan tương đồng, sẽ tự động rã thành Chìa Linh Lung. “Tự động rã” mặc định là trạng thái chưa tích chọn, Thiếu hiệp nếu cần dùng tính năng tự động rã, vui lòng tự tiến hành tích chọn.
 • Tử Vi Ước Nguyện: Thiếu hiệp vào giao diện Linh Lung Bảo Hạp, nhấp chọn 1 món ngoại quan kỳ này bên phải làm mục tiêu Ước Nguyện, sẽ mở hệ thống Ước Nguyện.

 • Thiếu hiệp mỗi lần mở Linh Lung Bảo Hạp, sẽ tăng 1 điểm ước nguyện. Khi điểm ước nguyện đạt yêu cầu của mục tiêu, lần mở Bảo Hạp kế chắc chắn nhận mục tiêu Ước Nguyện chỉ định (Mục tiêu Ước Nguyện chỉ được chọn trong phạm vi chỉ định).
 • Ngoại quan khác nhau yêu cầu điểm ước nguyện khác nhau. Thiếu hiệp khi mở Bảo Hạp nhận được mục tiêu Ước Nguyện, điểm ước nguyện sẽ xóa. 

 • Thay đổi mục tiêu Ước Nguyện: Khi mở hồ ngoại quan mới, thiếu hiệp có thể chọn mục tiêu Ước Nguyện miễn phí 1 lần cho hồ ngoại quan này. Sau đó thiếu hiệp muốn thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, mỗi lần thay đổi sẽ tốn 1 lần Ước Nguyện. Số lần Ước Nguyện có thể tốn [Chìa Tử Vi] để tăng (Chìa Tử Vi có thể mua trong Kỳ Trân Các-Lưu Kim Các). Số lần Ước Nguyện của hồ ngoại quan độc lập với nhau.
 • Khi thay đổi mục tiêu Ước Nguyện, không ảnh hưởng điểm ước nguyện tích lũy hiện tại.

Quà Cái Thế-Gói quà hạn giờ

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 15/04 - 04:00 21/04/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, bày bán hạn giờ[Quà Cái Thế-Thiên], [Quà Cái Thế-Địa], [Quà Cái Thế-Huyền], [Quà Cái Thế-Hoàng], [Quà Cái Thế-Huệ], mỗi gói quà có giới hạn số lần mua.
 • [Quà Cái Thế-Thiên]:Giá bán 680 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 1 lần, bao gồm Nhất Phẩm Tiên Minh x20, Tu Luyện Đơn-Sơ x150, Côn Sơn Ngọc x2, Chìa Khởi Minh x15, Nguyên Bảo khóa x300.
 • [Quà Cái Thế-Địa]:Giá bán 880 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 2 lần, bao gồm Anh Hùng Thiếp x30, Quan Tinh Tuyết Sa x50, Võ Huân Thiếp x30, Nguyên Bảo khóa x400.
 • [Quà Cái Thế-Huyền]:Giá bán 1680 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 3 lần, bao gồm Ninh Thần Tán x100, Ngộ Đạo Quyển-Tinh x15, Khô Cốt Thành Quân x5, Nguyên Bảo khóa x500.
 • [Quà Cái Thế-Hoàng]:Giá bán 2680 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 1 lần, bao gồm Ảm Diệm Thạch x10, Côn Sơn Ngọc x10, Gỗ Trầm Hương-Kỳ x20, Nguyên Bảo khóa x1500.
 • [Quà Cái Thế-Huệ]:Giá bán 1680 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 1 lần, bao gồm Lục Lạc Diệu Kim x30, Triệt Ngọc Thạch x1, Nguyên Bảo khóa x1500.

Thưởng Nhân Đôi- Hoạt Động Gia Tộc

 • Phạm vi tham gia hoạt động: Tiệc Gia Tộc/ Tần Lăng
 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 15/04 - 04:00 21/04/2021
 • Phạm vi thưởng nhân đôi:
  • Tiệc Gia Tộc:Exp trong thời gian tiệc, thưởng khi ăn tiệc, Hộp Tiệc Gia Tộc, lợi tức hoạt động.
  • Tần Lăng:Exp trong thời gian đốt lửa, Rương Hoàng Lăng, lợi tức hoạt động.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tham gia Tiệc Gia Tộc/Tần Lăng, có thể nhận thưởng nhân đôi.

Điều chỉnh và ưu hóa

 • Điều chỉnh lỗi số liệu giao diện kết quả Phần Hương bất thường.
 • Thú cưỡi [Linh Dương] điều chỉnh thành Thú cưỡi 2 người đặc biệt.
 • Điều chỉnh tâm quyết vũ khí Minh Kính:”Khi bị tấn công hồi 3% sinh lực. Khi sinh lực thấp hơn 50%, hồi thêm 30% sinh lực, mỗi lần kích hoạt cách nhau 30 giây.” điều chỉnh thành ”khi bị tấn công hồi 3% sinh lực. Khi sinh lực thấp hơn 50%, hồi thêm 30% sinh lực, mỗi lần kích hoạt cách nhau 120 giây.“
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer