Tin tức

22/04: Văn Tâm Chúc Phúc cho tuần mới thêm hứng khởi

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 22/04/2021. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8h - 11h ngày 22/04/2021.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Lật Thẻ Ước Nguyện

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 22/04/2021 -23:59 30/04/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể thông qua cổng vào “Lật Thẻ Ước Nguyện” tại gốc phải giao diện chính để mở giao diện hoạt động, tiêu hao [Thẻ Phúc Duyên] khóa hoặc không khóa để tham gia ước nguyện. Tiêu hao đạo cụ ước nguyện không khóa sẽ tăng điểm ước nguyện (dùng để đổi phần thưởng và tham gia xếp hạng), Tiêu hao đạo cụ ước nguyện không khóa số lượng nhất định, sẽ nhận thêm “Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”. Ước Nguyện có cơ hội nhận Sương Hà Huyền Thiết, Tẩy Luyện Nguyên Thạch, Khô Cốt Thành Quân, Ngưng Thần Tán, Ngọc Thô Côn Sơn, Du Hiệp Lệnh, Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Trưởng Thành Đơn-Sơ…, may mắn có thể nhận nguyên liệu thần binh - Mảnh Huy Nhật Tinh Phách.
 • Cơ chế bảo đảm, tiêu hao [Thẻ Phúc Duyên]: nếu nhiều lần ước nguyện nhưng không nhận được “Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”, sẽ nhận 1 cơ hội nhất định rút được “Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”, nếu reset lượt phần thưởng vẫn chưa rút được, số lần bảo đảm cũng sẽ được tính lại. (tiêu hao đạo cụ không khóa liên tục 250lần/đạo cụ khóa liên tục 1000 lần không rút được mảnh, chắc chắn nhận 1 cơ hội rút mảnh và reset tính lại số lần bảo đảm. TTrong thời gian đó nhận mảnh hoặc hoạt động kết thúc số lần bảo đảm sẽ reset)
  • Đổi tích điểm, tích điểm hoạt động nhận được khi tiêu hao [Thẻ Phúc Duyên] không khóa, có thể thông qua giao diện [Đổi tích điểm] trong hoạt động đổi phần thưởng phong phú Quy Nguyên Chùy, Triệt Ngọc Thạch, Ngộ Đạo Quyển... tích điểm tiêu hao khi đổi phần thưởng, không ảnh hưởng xếp hạng điểm ước nguyện.
  • Thêm mới Bí kíp đổi tích điểm: [Mảnh Lăng Ba Vi Bộ] [Độc Cô Cửu Kiếm-Mảnh] [Tịch Tà Kiếm Phổ-Mảnh] [Mảnh Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng] [Mảnh Thái Huyền Kinh] [Mảnh Không Minh Quyền Pháp] [Huyền Minh Thần Chưởng] .
 • Nội dung phần thưởng hoạt động Ước Nguyện, xác suất các phần thưởng, phần thưởng xếp hạng và phần thưởng đổi, tùy vào thời gian mở sv phần thưởng sẽ khác nhau. Sv mở >80 ngày, phần thưởng ước nguyện thêm đạo cụ [Phù Điêu Ngọc-Chú], [Phù Điêu Ngọc-Ảo], phần thưởng đổi thêm đạo cụ [Phù Điêu Ngọc-Chú], [Phù Điêu Ngọc-Ảo], [Phù Điêu Ngọc-Tuyến] .
  • Hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngàycó thể nhận 1 [Giang Hồ Bí Bảo] khóa, vượt tầng cao nhất Hành Hư Cảnh nhận 1 [Giang Hồ Bí Bảo] khóa, cũng có thể mua [Thẻ Phúc Duyên] tại Kỳ Trân Các và tiệm Bảo Thông.
  • Mỗi vòng Hoạt động Ước Nguyện làm mới 25 phần thưởng, mỗi lần ước nguyện cần tiêu hao 1 [Thẻ Phúc Duyên] và nhận phần thưởng tương ứng, thiếu hiệp mỗi vòng hoạt độngtối đa ước nguyện 10 lần, sau đó mở vòng ước nguyện mới. 
  • Người chơi mỗi tiêu hao 1 đạo cụ ước nguyện không khóa, sẽ thêm [điểm ước nguyện] nhất định. tiêu hao đạo cụ ước nguyện khóa sẽ không thêm [điểm ước nguyện] .
  • Hoạt động kết thúc, sẽ dựa vào điểm ước nguyện người chơi tích lũy được tiến hành xếp hạng và phát thưởng xếp hạng. Phần thưởng xếp hạng bao gồmThôi Tâm Ngọc cấp cao, Rương Bảo Thạch...

Thi Câu Cá

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 22/04 - 04:00 28/04/2021
 • Cấp tham gia từ Lv42 trở lên.
 • Thời gian nhận nhiệm vụ: Mỗi ngày 10:00-21:40 (thời gian 1 đợt hoạt động là 10phút)
 • Tổng kết BXH Ngày: 22:00 mỗi ngày.
 • Tổng kết BXH Tuần: 22:00 27/04/2021
 • Thiếu hiệp vào giao diện [Thi Câu Cá] nhận nhiệm vụ, trong thời gian nhiệm vụ đến điểm câu cá Lâm An để câu cá nhận điểm. BXH Ngày xếp hạng theo điểm cao nhất của một nhiệm vụ trong ngày, BXH Tuần xếp hạng theo tổng điểm cao nhất mỗi ngày trong tuần, sau khi tổng kết BXH sẽ gửi thưởng theo hạng. Tham gia hoạt động đạt xếp hạng tương ứng có thể nhận phần thưởng phong phú: [Phù Văn Thuộc Tính] [Hiệu ứng vĩnh viễn-Lấp Lánh] [Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5] [Lục Lạc Diệu Kim] [Nhất Phẩm Tiên Minh] [Võ Hồn-Vàng] [Giao Long Lân] [Anh Hùng Thiếp] [Giang Hồ Bí Bảo] [Quy Nguyên Chùy].
 • Tích điểm nhận được lần này sẽ chia theo phẩm chất cá câu được, Lục được 10 điểm, Lam được 15 điểm, Tím được 30 điểm, Cam được 50. Nếu câu được rương còn có thể nhận thêm điểm.
 • Phần thưởng xếp hạng ngày và xếp hạng tuần phụ thuộc vào số ngày mở server. Tất cả các thưởng BXH đều có yêu cầu về số điểm.

Văn Tâm Chúc Phúc

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 22/04 - 04:00 28/04/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể thông qua kích chọn banner hoặc đạo cụ Văn Tâm Chúc Phúc vào hoạt động. Tham gia Hoạt động có thể nhận điểm chúc phúc, còn có xác suất nhận đạo cụ Ngọc Thô Côn Sơn, Quan Tinh Tuyết Sa, Chìa Khởi Minh, Ninh Thần Tán, Ngộ Đạo Quyển-Tinh, Tu Luyện Đơn-Sơ...Tích lũy điểm chúc phúc đạt đến mốc nhất định có thể nhận thưởng Côn Sơn Ngọc, Ảm Diệm Thạch, Quan Tinh Tuyết Sa, Ninh Thần Tán, Ngọc Thô Côn Sơn, Chìa Khởi Minh, Tâm Vụ Sa...
 • Nguồn ra đạo cụ Chúc Phúc:
  • Tham gia hoạt động hàng ngày Liên Đấu, Diễn Võ, Du Ngoạn, Dẹp Yên Dị Tộc có thể nhận lượng lớn Tuyết Ngân Chúc Phúc Phù
  • Tiệm Bảo Thông có thể mua Diệu Kim Chúc Phúc Phù, Phúc Chí Phù, Thành Tâm Phù.
 • Quy tắc chúc phúc:
  • Dùng Chúc Phúc Phù khác nhau tỉ lệ khác nhau, sau khi chúc phúc thành công, tỉ lệ chúc phúc lần sau sẽ bị giảm.
  • Điểm chúc phúc nhận được khi chúc phúc thành công liên tục có thể tăng tích lũy (đạt tối đa), khi thất bại sẽ hoàn nguyên điểm ban đầu.
  • Dùng Phúc Chí Phù, có thể khóa tỉ lệ chúc phúc với mức ban đầu (Bỏ qua xác suất đã giảm). Dùng Thành Tâm Phù, có thể hoàn nguyên điểm chúc phúc về ban đầu.
  • Khi điểm chúc phúc đạt mức thưởng tương ứng, có thể nhấp vào biểu tượng rương bên dưới để nhận thưởng.
  • Sau khi nhận tất cả các mức thưởng, điểm chúc phúc đã nhận sẽ bị xóa hết, tạo mới thưởng.

X2 thưởng Rương Du Ngoạn

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 22/04 - 04:00 28/04/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp mở Rương Du Ngoạn mỗi ngáy sẽ được nhận x2 thưởng (nếu rương đã có sẵn hiệu quả x2, khi mở sẽ nhận thưởng x4), rương du ngoạn mở thông qua dùng Du Hiệp Lệnh reset tiến độ cũng được x2.

Điều chỉnh và ưu hóa

 • Hủy bỏ Gỡ chiêu.
 • Khi thu hồi Linh Ngọc Cam có thể nhận Tinh Hoa Linh Ngọc, khi tinh luyện Linh Ngọc Cam sẽ tiêu hao 2x Tinh Hoa Linh Ngọc và 10x Ảm Diệm Thạch.
 • Vật phẩm từ nguồn ra Cửu Châu Hành, Hành Hư Cảnh điều chỉnh thành chỉ xuất ra trang bị của môn phái nhân vật.
 • Điều chỉnh động tác khí cưỡi Linh Dương.
 • Vật phẩm mới [Hồng Ngọc] có thể nhận qua nhiệm vụ Gia Viên và Trà Quán.
 • Cửa hàng Phường Chế Tạo Gia Viên thêm tab [Điểm gia viên], trong tab này có thể đổi vật phẩm, nội dung như sau:
  • [Gỗ Trầm Hương-Trân], giá bán 1x Hồng Ngọc/cái, mỗi gia viên mỗi ngày có thể đổi 15 cái (chủ Gia Viên, mật hữu Gia Viên dùng chung số lần đổi)
  • [Gỗ Trầm Hương-Kỳ], giá bán 40 Nguyên Bảo/cái, mỗi gia viên mỗi ngày có thể mua 80 cái (chủ Gia Viên, mật hữu Gia Viên dùng chung số lần mua).
 • Thưởng nhiệm vụ gia viên từ 1x [Hộp Gia Viên] đổi thành 10x [Hồng Ngọc], thưởng nhiệm vụ trà quán 2x [Gỗ Trầm Hương-Trân] đổi thành 5x [Hồng Ngọc].
 • Trong [Cửa Hàng Lưu Kim] mỗi ngày giới hạn mua 10x [Gỗ Trầm Hương-Kỳ], trong [Tiệm Bảo Thông] mỗi ngày giới hạn mua 50x [Gỗ Trầm Hương-Kỳ].
 • Thông qua những sửa đổi trên, Gỗ Trầm Hương-Trân nhận qua nhiệm vụ gia viên, nhiệm vụ trà quán và mua bằng Nguyên Bảo Khóa sẽ điều chỉnh thành tất cả đổi bằng Hồng Ngọc, chủ Gia Viên hoặc mật hữu Gia Viên hoàn thành nhiệm vụ tương ứng có thể đổi Gỗ Trầm Hương.
  • Cửa hàng Phường Chế Tạo Gia Viên tab [Tiệm Nguyên Liệu] thêm vật phẩm mới Bản Vẽ [Khổng Tước Ngọc Điêu], giá bán 3000 Lộc Mộng Cẩn/cái.
  • Cửa hàng Phường Chế Tạo Gia Viên tab [Tiệm Gia Cụ] thêm vật phẩm mới [Khổng Tước Nha Điêu], [Bàn Heo Quay], [Ghế Đàn Hương], [Thảm Da Gấu], giá bán đều là 2750 Lộc Mộng Cẩn/cái.
  • Tiệm Gia Tộc tab [Kỳ Trân] thêm vật phẩm mới [Toái Quỳnh Loạn Ngọc], server mở 15 ngày bày bán, giá bán 50Thiên Huyền Băng/cái, mỗi tháng giới hạn mua 1 cái;
  • [Tâm Vụ Sa] trong [Cửa Hàng Hiệp Nghĩa] từ mỗi tuần tối đa đổi 20 cái, 400 Điểm hiệp nghĩa/cái đổi thành mỗi tuần tối đa đổi 40 cái, 200 Điểm hiệp nghĩa/cái.
 • Điều chỉnh lỗi, khi Cái Bang chuyển phái, tâm quyết thần khí Cái Bang “Thời gian hồi chiêu Khinh Công trong chiến đấu giảm 6 giây” không biến mất.
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer