Tin tức

31/12: Bảo trì cập nhật loạt hoạt động chào đón năm mới 2021

Quý đại hiệp Kiếm Thế Mobile thân mến,

Một năm mới lại đến trên khắp giang hồ của Kiếm Thế Mobile, với mong muốn tạo thêm nhiều niềm vui và thử thách thú vị trên giang hồ, Kiếm Thế Mobile sẽ cập nhật loạt hoạt động mới vô cùng hấp dẫn với vô vàn phần thưởng quý giá không thể bỏ qua.

Đồng thời, để cập nhật hoạt động từ sự kiện mới, các máy chủ Kiếm Thế Mobile sẽ được bảo trì cập nhật trong sáng ngày 31/12/2020. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian bảo trì8h - 11h ngày 31/12/2020.
  • Không thể đăng nhập và nạp thẻ vào các máy chủ trong thời gian bảo trì.
  • Nội dungCập nhật các hoạt động tại sự kiện mới như bên dưới.

Thêm mới Nón Thần-Sơ Tinh

 • Thêm mới thần khí hệ thống Nón. Đối với những máy chủ đã mở trên 130 ngày, thiếu hiệp có thể đến thành Lâm An tìm Âu Dương Dã, tại Tiệm Phồn Tinh dùng 10x [Tinh Nguyệt Tinh Phách] đổi [Nón Sơ Tinh] của môn phái tương ứng (có thể xem thuộc tính chi tiết ở chỗ Âu Dương Dã).
 • Hiệu quả tâm quyết của nón: Tính số lần Bộ [Thiên Duyên] [Thự Thiên]+1, [Trầm Dạ] tính số lần +1
 • Hiệu quả bộ của nón: Bộ Minh Châu.
 • [Tinh Nguyệt Tinh Phách] hợp thành cần 1x Phồn Tinh Phách, 1x Giảo Nguyệt Tinh Phách, 100 vàng.
 • Lỗ Bảo Thạch của nón là lỗ đa sắc.
 • Cấp độ ban đầu của nón là Lv 125, tối đa có thể đạt Lv 205.

Thêm mới - Hiệu quả bộ Minh Châu 4 món

 • Hiệu quả bộ của nón - Bộ Minh Châu:
  • Minh Châu 2 thuộc tính: Mỗi mục tiêu địch trong phạm vi 15m giúp bản thân tăng 1000 bạo kích, 1000 ngự kình, tối đa cộng dồn 5 lần.
  • Minh Châu 3 thuộc tính: Khi bị khống chế, nhận 3 giây giảm sát thương 30%, giúp tối đa 2 đồng đội trong 15m hủy khống chế (Không gồm bản thân), tối đa 15 giây kích hoạt 1 lần. Mục tiêu đã được hủy khống chế sẽ không thể nhận lại hiệu quả này trong 30 giây.
  • Minh Châu 4 thuộc tính: Phe địch trong phạm vi 12m bị giảm Tật Chiến 15000, tối đa 3 mục tiêu, hiệu quả không cộng dồn.
  • Các trang bị khác không thể có hiệu quả Minh Châu, bộ này chỉ có thể thông qua [Ảo hóa]: Tính số bộ +1 kích hoạt.

7 Ngày đăng nhập có quà

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 31/12/2020 - 23:59 07/01/2021
 • Hoàn thành nhiệm vụ Du Ngoạn mỗi ngày có thể lĩnh thưởng tích lũy đăng nhập trong giao diện hoạt động.

Mạn Vũ Nghênh Đông

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì ngày 31/12/2020 - 12/01/2021, hàng ngày 11:00-13:00, 18:00-24:00
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp độ từ Lv40 trở lên.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, quảng trường Thành Lâm An đốt Lửa Trại, các thiếu hiệp có thể nhảy múa cùng Vũ Cơ đón xuân. Khi thiếu hiệp ở gần hoạt động Lửa Trại có thể nhận được kinh nghiệm cho nhân vật và hộ pháp. Đồng thời, khu vực gần Lửa Trại sẽ ngẫu nhiên xuất hiện rương hoạt động, thiếu hiệp mở rương có cơ hội nhận phần thưởng đạo cụ quý (không khóa): Mảnh Huy Nhật Tinh Phách, Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv6, Triệt Ngọc Thạch…
 • Mỗi vị thiếu hiệp mỗi ngày tối đa mở 5 lần rương hoạt động. Mỗi ngày tối đa nhận 15 phút phần thưởng kinh nghiệm Lửa Trại.

Quà Năm Mới - Gói quà hạn giờ

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 31/12/2020 - 04:00 06/01/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông, bày bán hạn giờ [Quà Năm Mới-Thiên], [Quà Năm Mới-Địa], [Quà Năm Mới-Huyền], [Quà Năm Mới-Hoàng] mỗi gói quà có giới hạn số lần mua.
 • [Quà Năm Mới-Thiên]: Giá bán 680 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 1 lần, bao gồm Nhất Phẩm Tiên Minh x20, Quy Nguyên Chùy x10, Thiên Huyền Băng x25, Lộc Mộng Cẩn x300, Nguyên Bảo khóa x300.
 • [Quà Năm Mới-Địa]: Giá bán 1280 Nguyên Bảo, mỗi ngày giới hạn mua 1 lần, bao gồm Mảnh Phồn Tinh Phách x1, Lộc Mộng Cẩn x300.
 • [Quà Năm Mới-Huyền]: Giá bán 2680 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 2 lần, bao gồm Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv5-Linh x1, Thôi Tâm Ngọc Lv4 x1, Lộc Mộng Cẩn x4000, Nguyên Bảo khóa x1500.
 • [Quà Năm Mới-Hoàng]: Giá bán 1280 Nguyên Bảo, mỗi tuần giới hạn mua 3 lần, bao gồm Phi Hách Ngọc x2, Gỗ Trầm Hương-Kỳ x20, Lộc Mộng Cẩn x1000, Nguyên Bảo khóa x500.

Quà Năm Mới-Miễn Phí Bất Ngờ

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 31/12/2020 - 04:00 06/01/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tại giao diện Kỳ Trân Các-Tiệm Bảo Thông mua [Quà Năm Mới-Thiên], [Quà Năm Mới-Địa], [Quà Năm Mới-Huyền], [Quà Năm Mới-Hoàng] có xác suất nhất định kích hoạt phần thưởng miễn thanh toán. Sau khi kích hoạt, lần mua sắm này thiếu hiệp không cần phải thanh toán, còn có thể nhận thêm thưởng lì xì.
 • Khi mua các gói quà lần đầu sẽ không kích hoạt miễn thanh toán, khi mua lại lần nữa cùng loại gói quà sẽ có thể kích hoạt thưởng miễn thanh toán.
 • Miễn Phí Bất Ngờ dựa vào số lần mua, mua số lượng nhiều cùng lúc cũng sẽ chỉ tính là 1 lần.

Quà Năm Mới-Túi Phúc Bất Ngờ

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 31/12/2020 - 04:00 06/01/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp tham gia và hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày (nhiệm vụ du ngoạn trên khung nhiệm vụ), Võ Lâm Liên Đấu, Dẹp Yên Dị Tộc, có thể nhận lượng Túi Phúc Bất Ngờ nhất định, có thể thông qua khu giao dịch mua Túi Phúc Bất Ngờ do thiếu hiệp khác bán ra.
 • Hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận Túi Phúc Bất Ngờ x10, Mỗi ngày chỉ có thể nhận1 lần thưởng, tham gia Võ Lâm Liên Đấu có thể nhận Túi Phúc Bất Ngờ x3, mỗi ngày chỉ có thể nhận 3 lần thưởng, tham gia Dẹp Yên Dị Tộc có cơ hội nhận Túi Phúc Bất Ngờ, mỗi ngày tối đa nhận 11 cái.
 • Túi Phúc mở miễn phí có thể nhận ngẫu nhiên Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1, Gỗ Trầm Hương-Kỳ, Toái Quỳnh Ngọc, Trưởng Thành Đơn-Sơ, Nhất Phẩm Tiên Minh.
 • Trả phí mở có thể nhận Mảnh Giảo Nguyệt Tinh Phách không khóa, Mảnh Phồn Tinh Phách không khóa,Gỗ Trầm Hương-Kỳ, Toái Quỳnh Ngọc, Nguyên Bảo khóa, Rương Bảo Thạch Bất Hủ Lv1-Linh, Thiên Huyền Băng, Lộc Mộng Cẩn...

Hoạt động - Tích lũy nạp hoàn trả

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 31/12/2020 - 04:00 06/01/2021
 • Nội dung hoạt động: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi tích lũy nạp đạt mốc chỉ định có thể nhận hoàn trả Nguyên Bảo khóa và thưởng đạo cụ, nạp ngay hoàn trả ngay.
 • Nội dung chi tiết xem tại giao diện hoạt động.

Hoạt động - Lật Thẻ Ước Nguyện

 • Thời gian hoạt động: Sau bảo trì 31/12/2020 - 00:00 09/01/2021
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, thiếu hiệp có thể thông qua cổng vào “Lật Thẻ Ước Nguyện” tại gốc phải giao diện chính để mở giao diện hoạt động, tiêu hao [Thẻ Phúc Duyên] khóa hoặc không khóa để tham gia ước nguyện. Tiêu hao đạo cụ ước nguyện không khóa sẽ tăng điểm ước nguyện (dùng để đổi phần thưởng và tham gia xếp hạng), Tiêu hao đạo cụ ước nguyện không khóa số lượng nhất định, sẽ nhận thêm “Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”. Ước Nguyện có cơ hội nhận Sương Hà Huyền Thiết, Tẩy Luyện Nguyên Thạch, Khô Cốt Thành Quân , Ngưng Thần Tán, Ngọc Thô Côn Sơn, Du Hiệp Lệnh, Bích Nguyệt Noãn Ngọc, Trưởng Thành Đơn-Sơ… may mắn có thể nhận nguyên liệu thần binh - Mảnh Huy Nhật Tinh Phách.
 • Cơ chế bảo đảm, tiêu hao [Thẻ Phúc Duyên]: Nếu nhiều lần ước nguyện nhưng không nhận được “Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”, sẽ nhận 1 cơ hội nhất định rút được “Mảnh Huy Nhật Tinh Phách”, nếu đã làm mới lượt phần thưởng nhưng vẫn chưa rút được, số lần bảo đảm cũng sẽ được tính lại. (tiêu hao đạo cụ không khóa liên tục 250 lần/đạo cụ khóa liên tục 1000 lần không rút được mảnh, chắc chắn nhận 1 cơ hội rút mảnh và làm mới tính lại số lần bảo đảm. Trong thời gian đó nhận mảnh hoặc hoạt động kết thúc số lần bảo đảm sẽ được làm mới)
 • Đổi tích điểm, tích điểm hoạt động nhận được khi tiêu hao [Thẻ Phúc Duyên] không khóa, có thể thông qua giao diện[Đổi tích điểm] trong hoạt động đổi phần thưởng phong phú Quy Nguyên Chùy, Triệt Ngọc Thạch, Ngộ Đạo Quyển... tích điểm tiêu hao khi đổi phần thưởng, không ảnh hưởng xếp hạng điểm ước nguyện.
 • Thêm mới Bí kíp đổi tích điểm: [Mảnh Lăng Ba Vi Bộ] [Độc Cô Cửu Kiếm-Mảnh] [Tịch Tà Kiếm Phổ-Mảnh] [Mảnh Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng] [Mảnh Thái Huyền Kinh] [Mảnh Không Minh Quyền Pháp] [Huyền Minh Thần Chưởng].
 • Nội dung phần thưởng hoạt động Ước Nguyện, xác suất các phần thưởng, phần thưởng xếp hạng và phần thưởng đổi, tùy vào thời gian mở máy chủ mà phần thưởng sẽ khác nhau. Những máy chủ đã mở trên 80 ngày, phần thưởng ước nguyện thêm đạo cụ [Phù Điêu Ngọc-Chú], [Phù Điêu Ngọc-Ảo], phần thưởng đổi thêm đạo cụ [Phù Điêu Ngọc-Chú], [Phù Điêu Ngọc-Ảo], [Phù Điêu Ngọc-Tuyến].
 • Hoàn thành nhiệm vụ du ngoạn mỗi ngày có thể nhận 1x [Giang Hồ Bí Bảo] khóa, vượt tầng cao nhất Hành Hư Cảnh nhận 1x [Giang Hồ Bí Bảo] khóa, cũng có thể mua [Thẻ Phúc Duyên] tại Kỳ Trân Các và tiệm Bảo Thông.
 • Mỗi vòng Hoạt động Ước Nguyện làm mới 25 phần thưởng, mỗi lần ước nguyện cần tiêu hao 1x [Thẻ Phúc Duyên] và nhận phần thưởng tương ứng, thiếu hiệp mỗi vòng hoạt động tối đa ước nguyện 10 lần, sau đó mở vòng ước nguyện mới.
 • Người chơi mỗi tiêu hao 1 đạo cụ ước nguyện không khóa, sẽ thêm [điểm ước nguyện] nhất định. Tiêu hao đạo cụ ước nguyện khóa sẽ không thêm [điểm ước nguyện].

 • Hoạt động kết thúc, sẽ dựa vào điểm ước nguyện người chơi tích lũy được tiến hành xếp hạng và phát thưởng xếp hạng. Phần thưởng xếp hạng bao gồm Thôi Tâm Ngọc cấp cao, Rương Bảo Thạch...

Điều chỉnh

 • Điều chỉnh lỗi Hoạt Động Hoàn Trả Tri Ân đôi khi lật thẻ không có phản ứng.
Nay Tiểu Kiếm xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp có thể gửi yêu cầu đến trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đường dây nóng 1900 561 558 để được hỗ trợ tốt nhất.
Link trang chủLink ZingidLink facebookLink youtubeLink hướng dẫnLink giftcodeLink appstoreLink google playLink apkLink pcLink nạpLink popup trailer